Program projektu „NOWOWIEJSKI na propsie!”

Nowowiejski na propsie!” dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Nowowiejski 2017”.

Projekt Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie

Z okazji obchodzonej w 2016 roku siedemdziesiątej rocznicy śmierci Feliksa Nowowiejskiego, a w 2017 roku – 140. rocznicy urodzin Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 2016 Rokiem kompozytora. Ideą przewodnią obchodów jest uhonorowanie postaci Feliksa Nowowiejskiego jako kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga i organizatora życia muzycznego w Polsce, a także ukazanie – na przykładzie biografii kompozytora – złożonego procesu zmian politycznych, historycznych i kulturowych, jakim podlegała Polska na przełomie XIX i XX wieku. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił program „Nowowiejski 2017”, którego zadaniem jest dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu przybliżenie olbrzymiej spuścizny muzycznej Nowowiejskiego, znanego Polakom głównie jako kompozytora „Roty” oraz przypomnienia jego patriotycznej i społecznej postawy. Instytucją Zarządzającą programem jest Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie.

Projekt Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie pn. „Nowowiejski na propsie!” przygotowany przez Wydział Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego we współpracy z  Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Gnieźnie został pozytywnie zaopiniowany i uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 25.000,00 zł.

Projekt zakłada realizację:

    a) warsztatów muzyczno-plastycznych „Legenda Bałtyku” skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych w Gnieźnie.

Zajęcia pod kierunkiem p. Dominiki Sochackiej – Drzewieckiej przesycone będą nagraniami muzyki F. Nowowiejskiego i w różny sposób będą aktywizować uczestników poprzez plastykę ruchu, działania manualne, wprowadzanie elementów sensorycznych, grę na instrumentach i śpiewie. W zajęciach wykorzystywane będą także elementy teatralne i taneczne. Wszystkie te elementy mają pobudzić wszechstronny rozwój dziecka i zbliżyć go do muzyki jako języka opisującego świat. Muzyka Nowowiejskiego będzie swoistym spoiwem łączącym świat muzyki z pozostałymi formami wypowiedzi artystycznej. Zajęcia odbywać się będą w salach Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie oraz w placówkach oświatowych. Do udziału zaproszone zostaną grupy zorganizowane z placówek oświatowych Gniezna wraz z wychowawcami. Czas trwania pojedynczych zajęć: 60 minut.

Warsztaty odbywać się będą w okresie od maja do listopada 2017 roku. Łącznie planowanych  jest 80h warsztatów, w których weźmie udział min. 1.600 osób. Zgłoszenia grup:  tel. 501-352-152, email: dsochacka@onet.eu.

     b) cyklu publicznych koncertów

Pierwszy koncert odbędzie się 31 maja 2017 roku w auli Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie. Jego program wypełnią pieśni Feliksa Nowowiejskiego, Fryderyka Chopina oraz Stanisława Moniuszki w wykonaniu mezzosopran Agnieszki Olszewskiej z akompaniatorem.

Z kolei w ramach 29. Koncertu Katedralnego w dniu 4 czerwca 2017 roku w Katedrze Gnieźnieńskiej zaprezentowane zostaną utwory organowe Feliksa Nowowiejskiego i innych polskich kompozytorów zaaranżowane na chór i kameralne zespoły smyczkowe w wykonaniu m.in. Ryszarda Superczyńskiego, tytularnego organisty Bazyliki Archikatedralnej oraz wykładowców i uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie.

Gnieźnieńska Katedra ponownie będzie gościć melomanów i entuzjastów muzyki poważnej  w dniu 25 czerwca 2017 roku. Podczas koncertu dr Agnieszka Kosmecka z Akademii Muzycznej w Poznaniu, absolwentka ZPSM w Gnieźnie, wykona dzieła organowe F. Nowowiejskiego, a także innych polskich kompozytorów.

Nie zabraknie także występów plenerowych. 23 lipca 2017 roku na gnieźnieńskim Rynku wysłuchać będzie można koncertu pieśni autorstwa m.in. Feliksa Nowowiejskiego, Fryderyka Chopina oraz Stanisława Moniuszki w wykonaniu wokalistów Akademii Muzycznej i Teatru Wielkiego w Poznaniu pod kierunkiem dr Szymona Musioła.

Swoistym podsumowaniem obchodów Roku Nowowiejskiego w Gnieźnie będą dwa jesienne koncerty w auli Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. 26 października 2017 roku Anna Nowacka, sopran Teatru Wielkiego w Poznaniu wykona program złożony z pieśni Feliksa Nowowiejskiego, Stanisława Moniuszki oraz Mieczysława Karłowicza. Z kolei 18 listopada 2017 roku zespół pod kierunkiem prof. Katarzyny Stroińskiej  zaprezentuje utwory Feliksa Nowowiejskiego w jazzowych i klasycznych aranżacjach.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich wydarzeń w ramach obchodów Roku Nowowiejskiego w Polsce prezentuje strona Instytutu Muzyki i Tańca: www.imit.org.pl.

Organizator:

logo_mok_nowe

Partner projektu:

logo_muzyczna

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

nowowiejski_plakat_popr

Skip to content