Prace przy Łubieńskiego coraz bardziej zaawansowane

Od jesieni trwa gruntowna przebudowa głównej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Łubieńskiego. Budynek, liczący sobie w najbardziej charakterystycznej, frontowej części, ponad 200 lat, stopniowo nabiera nowego blasku. Na profilach społecznościowych MOK można dziś obejrzeć ostatnią aktualizację zdjęć z placu budowy.

Remont Miejskiego Ośrodka Kultury to kompleksowa inwestycja, która zakłada adaptację dotąd nieużywanych pomieszczeń – np. strychu oraz części piwnic.  Poza zabytkową częścią budynku – XIX-wieczną siedzibą loży masońskiej, której elewacja szczególnie wpisała się w architekturę miasta – rewitalizowana jest także południowa część, dobudowana w czasach PRL.  Jak widać już na najnowszych zdjęciach, wejście główne do budynku powstaje w nowym miejscu, gdzie będzie jednym z elementów lepszej dostępności budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Na obecnym etapie prac widać już także bryłę nowego ogrodu zimowego, który powstaje na miejscu nie wykorzystywanego wcześniej tarasu – wzdłuż wjazdu na zaplecze. Więcej zdjęć obejrzeć można na oficjalnym profilu MOK na Facebooku.

Projekt „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacja ul. Rzeźnickiej”, realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 9 – „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, działanie 9.2 – „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, poddziałania 9.2.1 – „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”.

Skip to content