Remembering Holocaust Essays Short Essay On Our National Flower Letters About Literature Winning Essays For Scholarships Custom Mba Essay Editor For Hire Online Pay Equity Essay

Prace przy Łubieńskiego coraz bardziej zaawansowane

Od jesieni trwa gruntowna przebudowa głównej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Łubieńskiego. Budynek, liczący sobie w najbardziej charakterystycznej, frontowej części, ponad 200 lat, stopniowo nabiera nowego blasku. Na profilach społecznościowych MOK można dziś obejrzeć ostatnią aktualizację zdjęć z placu budowy.

Remont Miejskiego Ośrodka Kultury to kompleksowa inwestycja, która zakłada adaptację dotąd nieużywanych pomieszczeń – np. strychu oraz części piwnic.  Poza zabytkową częścią budynku – XIX-wieczną siedzibą loży masońskiej, której elewacja szczególnie wpisała się w architekturę miasta – rewitalizowana jest także południowa część, dobudowana w czasach PRL.  Jak widać już na najnowszych zdjęciach, wejście główne do budynku powstaje w nowym miejscu, gdzie będzie jednym z elementów lepszej dostępności budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Na obecnym etapie prac widać już także bryłę nowego ogrodu zimowego, który powstaje na miejscu nie wykorzystywanego wcześniej tarasu – wzdłuż wjazdu na zaplecze. Więcej zdjęć obejrzeć można na oficjalnym profilu MOK na Facebooku.

Projekt „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacja ul. Rzeźnickiej”, realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 9 – „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, działanie 9.2 – „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, poddziałania 9.2.1 – „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”.

Skip to content