Podróż w czasie – dawne pieśni z Huskarlem

Kopia Podróż w czasie
Zaraz po świętach zapraszamy do Starego Ratusza na trzecie spotkanie z piosenką. Każdorazowo zapraszamy muzyków związanych prywatnie bądź artystycznie z Gnieznem. W każdym spotkaniu chcemy także zachęcić mieszkańców Gniezna do wspólnego śpiewania. Tym razem – do Starego Ratusza zapraszamy Zespół Muzyki Dawnej Huskarl.  To z nimi wyruszymy w muzyczną podróż, której drogi rozsiane są po   dawnej Europie. Stary Ratusz wypełni się pieśnią dawną i dawniejszą. Towarzyszyć jej będą archaiczne instrumenty oraz opowieść o tym jak to z muzyką dawniej bywało. Czy zaśpiewasz z nami?
Huskarl  to muzykanci, pasjonaci oraz miłośnicy historii grający szeroko pojęty  folk : muzykę średniowieczną, renesansową, etniczną, celtycką i folkową. Zespół oparty jest na trzech filarach: wyłącznie tradycyjnym instrumentarium, barwnych średniowiecznych strojach oraz dumnej opowieści o wiekach minionych.   
Na co dzień zajmują się odtwórstwem historycznym oraz oprawą imprez: koncertami muzycznymi, muzyczno-tanecznymi, warsztatami  tańców dawnych, warsztatami muzycznymi  oraz odtwarzaniem muzycznej kultury dawnej Europy.  
Podróż w czasie – dawne pieśni z Huskarlem, 23 kwietnia – wtorek – godzina 18:00 w Starym Ratuszu (sala koncertowa)

festiwal historyczny w Radzimiu zdj. Andrzej Srech

zdj. Andrzej Srech / festiwal historyczny w Radzimiu
Zapraszamy serdecznie
Skip to content