Pediatryczny Kurs Pierwszej Pomocy

Klub Rodzica i MOK wraz z firmą Medaid zapraszają na
Pediatryczny Kurs Pierwszej Pomocy,
który odbędzie sięKURS PIERWSZEJ POMOCY PLAKAT OFICJALNY 2016
5 marca 2016 r., w godzinach 9.00 – 17.00,
w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury.

Zagadnienia:
* ogólne zasady postępowania z dziećmi
* zachowanie dzieci w zależności od wieku
* odmienności anatomiczne i fizjologiczne u dzieci
* postępowanie na miejscu zdarzenia
* zabezpieczenie miejsca zdarzenia, zabezpieczenie ratownika
* sprawdzanie świadomości
* udrażnianie dróg oddechowych
* sprawdzanie oddechu i oznak krążenia
* badanie manualne
* urazy poszczególnych części ciała
* resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci i niemowląt
* użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego
* zadławienia
* zatrucia
* oparzenia
* atak astmy oskrzelowej
* zespół nagłej śmierci łóżeczkowej SIDS
* drgawki
* gorączka
* atak padaczki
* porażenie prądem
* podtopienie zimą i latem
* wzywanie ratownictwa zawodowego

Kursy z Medaid, to przede wszystkim ćwiczenia na fantomach i specjalnych kamizelkach (zadławienie).

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Zaświadczenie jest ważne przez 3 lata.

Cena kursu: 90 zł
Kurs trwa 8 h (uwzględniona jest godzinna przerwa)

Zapisy i płatności: księgowość gnieźnieńskiego MOKu.

Informacje szczegółowe u Anety Berg:
mail: aneta_berg@wp.pl
fb: www.facebook.com/KlubRodzicaGniezno/

Ograniczona liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA – w kursie pediatrycznym mogą wziąć udział kobiety w zaawansowanej ciąży. Prowadzone ćwiczenia nie wiążą się ze szczególnym wysiłkiem fizycznym.

Skip to content