Ogłoszenie konkursu

Światłoczułe Słowa

Edycja 2016

Ogłoszenie Konkursu

Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie ogłasza konkurs dla wielkopolskich fotografików i poetów, będący kolejną edycją projektu „Światłoczułe Słowa” w ramach VI Festiwalu Literackiego PRETEKSTY w Gnieźnie.

Celem głównym projektu jest pokazanie relacji tekstu i obrazu, wzajemnej inspiracji i płaszczyzny porozumienia poety (dalej: Mistrza Słowa) i fotografika (dalej: Mistrza Obrazu). Cel ten przyjmuje formę realizacji zadania artystycznego przez zgłoszone zespoły. W skład każdego zespołu wchodzi jeden Mistrz Słowa i jeden Mistrz Obrazu. Zadanie artystyczne musi być zrealizowane wyłącznie przez członków zgłoszonego zespołu i polega na zobrazowaniu za pomocą jednego  zdjęcia wykonanego przez Mistrza Obrazu wybranego wiersza autorstwa Mistrza Słowa.

Finałem projektu jest wystawa prezentująca wykonane w ramach projektu prace, która odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury podczas VI Festiwalu Literackiego Preteksty (30 września – 2 października 2016 r.).

Warunkiem formalnym udziału w projekcie jest wypełnienie przez członków zespołu (Mistrza Słowa i Mistrza Obrazu) Formularzu Zgłoszenia Udziału i przesłanie go wraz z załącznikami w terminie do 12 września 2016 r. na adres: piotrwisniewski@gniezno.eu.

Regulamin i Formularz Zgłoszenia Udziału dostępne są na stronie Organizatora: www.mok.gniezno.pl.

Wszelkich informacji udziela: Piotr Wiśniewski, tel. (61) 426-04-34, email: piotrwisniewski@gniezno.eu.

Treść ogłoszenia

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Konkursu

Skip to content