Oficjalne otwarcie Miejskiego Ośrodka Kultury

94 rady budowy
prawie 6 lat prac nad projektem;
2,5 roku remontu
Mnóstwo segregatorów przetargów..i zaangażowanie setek osób…
…i w końcu jest! Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury został oficjalnie otwarty, a świętowanie odbyło się wspólnie z osobami, które pomogły, aby inwestycja dobrnęła do końca – DZIĘKUJEMY!
———————————————-
„Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”.
„Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.”
„Dofinansowane z programu „Promesa dla Kultury” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowanie w kwocie 574 071,00 zł pochodzi ze środków Funduszu Promocji Kultury”

Skip to content