Odnowione wnętrze, wiele nowych przestrzeni i ponad półmilionowe dofinansowanie – rewitalizacja Miejskiego Ośrodka Kultury dobiega końca.

Prace w głównej siedzibie MOKu przy ulicy Łubieńskiego rozpoczęły się jesienią 2019 roku. Projekt zakładał remont ul. Rzeźnickiej oraz prace związane z nowym wyglądem oraz funkcjonalnościami ośrodka kultury.

Remontem objęta została zarówno zabytkowa XIX-wieczna część budynku, jak i jego późniejsze fragmenty. Dzięki inwestycji użytkowy stanie się strych oraz piwnica – w której będzie mieściła się galeria, nowe sale warsztatowe czy studio nagrań. Zupełnie nowym elementem będzie ogród zimowy, a budynek stanie się dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Po kilkudziesięciu latach Miejski Ośrodek Kultury doczekał się w końcu gruntownego remontu. Udało się to dzięki pozyskanemu przez MOK dofinansowaniu unijnemu w kwocie 7 593 423,32 zł. Partnerem projektu jest Urząd Miejski w Gnieźnie. Projekt ten składa się z dwóch części – pierwszą część stanowiła rewitalizacja ulicy Rzeźnickiej, która teraz pełni funkcję deptaku artystycznego.  Natomiast druga część projektu to właśnie rewitalizacja siedziby MOK mieszczącej się na ul. Łubieńskiego. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Gniezna będą mogli korzystać z infrastruktury nowo zrewitalizowanego budynku, który w całości będzie dostępny architektonicznie. Po remoncie MOK zyska nowe powierzchnie – po raz pierwszy zaadaptowane zostaną pomieszczenia strychu oraz częściowo piwnicy, powstanie także nowa przestrzeń czyli ogród zimowy. Nową jakość zyska serce instytucji czyli sala widowiskowa wyposażona w nowoczesne nagłośnienie i oświetlenie, a miejsce po sklepie zajmie galeria sztuki. Dzięki inwestycji jeszcze więcej mieszkańców będzie mogło korzystać z dóbr kultury. Remont został wykonany z najwyższą starannością konserwatorską o detale architektoniczne, gdyż jest to zabytek z 1804 roku, który służył masonerii jako siedziba loży „U sześcianu zwieńczonego”. Powierzchnia poddana rewitalizacji to około 3000 m2 – mówi Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz.

 

Nowe, szerokie horyzonty dzięki rewitalizacji.

Remont daje całe spektrum możliwości, co pozwoli na znaczne poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców.

W 2019 roku podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie rewitalizacji głównej siedziby MOKu, dziś inwestycja ta dobiega końca. Celem projektu jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w zdegradowanych dzielnicach Miasta Gniezna. W rewitalizacji tej nie chodzi więc tylko o remont budynku a przede wszystkim o takie dostosowanie tego budynku, żeby MOK był miejscem otwartej kultury. Dzięki tej inwestycji powstaną dodatkowe możliwości poprzez stworzenie nowych przestrzeni jak np. sala prób muzycznych, studio nagrań, galeria wystawiennicza, pracownia ceramiczna, pracownia witrażu, pracownie warsztatowe, sala sensoryczna i wiele innych, których nigdy wcześniej w tym budynku nie było. Pozwoli to zaproponować mieszkańcom bogatą ofertę kulturalną, edukacyjną i społeczną, zarówno działań stałych jaki i tych cyklicznych oraz jednorazowych i specjalistycznych. Naszym celem jest stworzenie oferty dla każdej grupy zaczynając od dzieci w wieku niemowlęcym, poprzez starsze dzieci, młodzież i osoby dorosłe, a na seniorach kończąc. Oczywiście mając na uwadze potrzeby osób z niepełnosprawnościami. 

Na ten moment możemy powiedzieć, że pod koniec września zaprosimy Państwa do nowej siedziby na pierwszą wystawę. W nowej galerii będzie można obejrzeć wystawę główną w ramach Festiwalu Fotografii „Z garażu Janusza Chlasty” – dodaje Dyrektor MOK – Dariusz Pilak.

 

“Promesa dla Kultury” – dodatkowe środki zewnętrzne przeznaczone na remont.

Nie tylko dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, ale także z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskał MOK.

Miejski Ośrodek Kultury z powodzeniem pozyskuje środki zewnętrzne, w tym ministerialne. W tym roku największym dofinansowaniem, które pozyskaliśmy jest dofinansowanie z programu „Promesa dla Kultury” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowanie w kwocie 574 071,00 zł pochodzi ze środków Funduszu Promocji Kultury. Dofinansowanie w programie otrzymało tylko 18 instytucji z całej Polski, a nasze dofinansowanie było drugim najwyższym na liście.

Zadanie to dotyczy DOFINANSOWANIA KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWANYCH dla projektu „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta–etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”. Są to  wydatki związane bezpośrednio z kulturą, ujęte w umowie o dofinansowanie w ramach programów europejskich. Miejski Ośrodek Kultury cały czas szuka dodatkowych dofinansowań, aby odciążyć budżet miasta i takim właśnie dodatkowym zastrzykiem gotówki jest Promesa dla Kultury, która zostanie wykorzystana jako część środków na inwestycję. 

Strategicznym celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich – tłumaczy Marta Pacak, Zastępczyni Dyrektora MOK, autorka projektu.

 


Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”.
„Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową” 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

 

 

Skip to content