Niezwykły pokaz tańca w SP2

Warsztaty choreoterapii były jednym z elementów projektu „Ostatnia mila 3”, który realizowany był przez kilka ostatnich miesięcy w Miejskim Ośrodku Kultury. 28 listopada 2017 roku odbył się pokaz, na którym uczestnicy tych zajęć zaprezentowali efekty swoich treningów.

Na co dzień w warsztatach uczestniczyło 9 osób ze Stowarzyszenia Promyk, które pod czujnym okiem Marcina Kuźlaka ćwiczyły układy taneczne. Niewątpliwym walorem tych zajęć była możliwość odwoływania się do indywidualności każdego uczestnika, jego fantazji, inwencji twórczej i przeżyć. Każda osoba biorąca udział w zajęciach zaspokaja potrzebę bycia kimś wyjątkowym i ważnym, jednocześnie ucząc się wzajemnej akceptacji i współdziałania w grupie.

Choreoterapia to wykorzystanie tańca do zwiększenia fizycznej i psychicznej integracji człowieka, poprawienia koordynacji ruchowej, rozwijania samoświadomości, odkrywania nowych dróg bycia, odczuwania, otwierania kanałów docierających do obszarów emocjonalnych trudnych do osiągnięcia metodami werbalnymi oraz rozwijanie zdolności interpersonalnych.

Pokaz, który odbył się w hali Szkoły Podstawowej nr 2 oglądały rodziny i przyjaciele uczestników warsztatów, którzy nie kryli wzruszenia i radości z efektów pracy osiągniętych przez ich najbliższych. Za wspaniałą pracę i piękny pokaz wszystkim tancerzom podziękowali Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna Michał Powałowski, Dyrektor MOK Dariusz Pilak oraz Prezes Stowarzyszenia Promyk Halina Dyc.

Na cel realizacji przedsięwzięcia „Ostatnia mila 3” MOK otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna” w wysokości 45.500 złotych. Całkowity koszt realizacji zadania to jednak prawie 60 tysięcy złotych. Projekt zakładał stworzenie oferty kulturalnej dla zupełnie nowych grup odbiorców, zlikwidowanie wykluczenia z dostępu do kultury oraz poszerzenie kompetencji kulturowych jego uczestników.

Skip to content