Narodowe czytanie ballad i romansów Adama Mickiewicza już 3 września!

Po raz kolejny przyłączamy się do Narodowego Czytania – ogólnopolskiej akcji promującej literaturę narodową. W pierwszą sobotę września o godz. 10:00 na Dziedzińcu Starego Ratusza zaprezentowane zostaną wybrane ballady Adama Mickiewicza.

Jak każdego roku czytanie poprzedzi krótki wykład, który wprowadzi nas w tematykę ballad i czasów ich powstania.

W 2022 roku przypada dwusetna rocznica pierwszego wydania zbioru „Ballad i romansów”
w pierwszym tomie „Poezyj” Adama Mickiewicza. Data ta uznawana jest za symboliczny początek romantyzmu w Polsce. Mickiewicz przeciwstawia „czucie i wiarę” „szkiełku i oku”, oświeceniowemu racjonalizmowi baśniową fantastykę i ludowe podania. Osnowę ballad tworzą światy przedziwnie zespolone, zrodzone z ducha ludowości i wyobraźni poety. Ballady Adama Mickiewicza torują drogę romantyzmowi w Polsce. Wspólne czytanie wybranych ballad wzbogaci jubileuszowe obchody o ważną refleksję nad naszą kulturą i historią.

Do wspólnego czytania „Ballad i romansów” zaproszeni zostali: parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji kulturalnych miasta Gniezna, dyrektorzy szkół oraz młodzież szkolna. Zaprezentowany zostanie również fragment jednej z ballad w języku migowym.

W tym roku wspólne czytanie „Ballad i romansów” jest równocześnie uroczystym podsumowaniem interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego, realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w partnerstwie z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną „Nowe widzenie świata w Balladach i romansach Adama Mickiewicza”. Uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie BALLADY I ROMANSE 2022”.

Grupa teatralna z II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki pod kierunkiem polonistki Anny Kurzei-Pluty przedstawi widowisko „Nadniemeńską sprawę dla reportera”, które powstało podczas warsztatów teatralnych realizowanych w ramach wspomnianego projektu. Można będzie również obejrzeć wystawę prac plastycznych, które stworzyła młodzież na warsztatach „Komiksowa Romantyczność”, które poprowadził Jarosław Gryguć. Nie zabraknie również muzycznej interpretacji wybranych ballad, która powstała podczas warsztatów muzycznych poprowadzonych przez Aleksandra Schimdta.

 

Dla uczestników przygotowano okolicznościową kartkę z pieczęcią Narodowego Czytania.

Narodowe Czytanie „Ballad i Romansów” Adama Mickiewicza potraktujmy jako Święto Czytelnictwa.

 

Skip to content