Nabór do chóru SZPAKI – spotkanie już 6 października

Zapraszamy wszystkich chętnych chłopców, chłopaków, mężczyzn na spotkanie z Chórem SZPAKI. 6 października, o godz. 18:00, w Starym Ratuszu przeprowadzony zostanie nabór do chóru połączony z krótkim recitalem.

Kameralny Chór Męski jest kontynuatorem tradycji Gnieźnieńskiego Chóru Chłopięcego „Szpaki”, który został założony w styczniu 1970 roku. Od początku istnienia dyrygentem i kierownikiem artystycznym był Wiesław Kiser. Chór wykonał w tym czasie ponad 1000 koncertów w całym kraju i w Europie (m.in. w NRD, Czechosłowacji, ZSRR, Bułgarii, RFN, Finlandii i Francji). Zyskał nagrody na konkursach międzynarodowych, m.in. I miejsce na festiwalu w Pardubicach i II miejsce w fińskim Tampere. Uczestniczył w produkcji filmów i programów telewizyjnych w Polsce i za granicą.

Po śmierci założyciela i wieloletniego dyrygenta „Szpaków” – Wiesława Kisera (13.10.2008 r) chórem kierował jego wychowanek – Roman Nowak. W 2015 r. Kameralny Chór Męski „Szpaki” zdobył Srebrny Dyplom podczas XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumii w kategorii zespołów kameralnych. W marcu 2016 r zespół brał udział w III Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Pasyjnej w Szczecinie, gdzie wywalczył Brązowe Pasmo w kategorii chórów kameralnych. W maju 2016 zespół otrzymał Srebrną Longę na II Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym Muzyki Dawnej im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, który odbył się w Poznaniu. W tym samym roku uczestniczył w VII Ogólnopolskim Konkursie „Ars Liturgica” w Gnieźnie, gdzie zdobył Brązowy Dyplom. Ostatnim akcentem 2016 roku był występ zespołu na II Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Pieśni Adwentowej i Świątecznej w Sopocie. Jury przyznało wówczas zespołowi Srebrny Dyplom i statuetkę zwycięzcy w kategorii zespołów kameralnych. Wiosną 2017 r „Szpaki” uczestniczyły w VIII Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy. Występ chóru w konkursie w kategorii zespołów wokalnych został nagrodzony przez jury Brązowym Dyplomem. Kameralny Chór Męski „Szpaki” brał także kilkakrotnie udział w Gnieźnieńskich Spotkaniach Chóralnych „Stąd Nasz Ród”. Po śmierci dotychczasowego dyrygenta Romana Nowaka (2.12.2017) od stycznia 2018 roku chór prowadzi Paulina Kuczyńska-Siwka, absolwentka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, stypendystka nagrody Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W maju 2018 roku zespół otrzymał Brązową Longę na IV Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym Muzyki Dawnej im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w Poznaniu. Jesienią podczas VIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów „Ars Liturgica” w Gnieźnie „Szpaki” w kategorii „Chóry kameralne” zdobyły „Brązowy Dyplom”. Ponadto w sezonie artystycznym 2018/2019 chór „Szpaki” wykonał kilka koncertów prezentując głównie repertuar kolędowy i wielkopostny. W kwietniu 2021 r. chór został laureatem II stopnia w XVI Międzynarodowym Festiwalu „ Razem w XXI wieku” w Sofii oraz wziął udział w akcji „Panowiedochóru”, która zajęła się zachęcaniem, propagowaniem i popularyzowaniem idei śpiewania w chórze. Gnieźnieński Kameralny Chór Męski „Szpaki” działa aktualnie w strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie.

Skip to content