MOK pozyskał ponad 20 tysięcy na działania związane z Witoldem Gombrowiczem!

19 kwietnia oficjalnie wystartował „Gombroprojekt” – projekt Miejskiego Ośrodka Kultury, który przybliży twórczość Witolda Gombrowicza. 2024 został ogłoszony przez Senat RP Rokiem wybitnego pisarza, którego dorobek od dziesięcioleci stanowi wizytówkę nowoczesnej polskiej kultury, jej uniwersalnego wymiaru i awangardowego potencjału.

Obchody roku Gombrowiczowskiego są więc doskonałą okazją, aby przypomnieć jego powieści i dramaty, dostrzec ich uniwersalny wymiar i awangardowy potencjał. Jego twórczość dla wielu jest niezrozumiała, młodzieży kojarzy się najczęściej tylko z „Ferdydurke” – lekturą szkolną, która na pewien czas zniknęła z kanonu lektur.

Głównym założeniem projektu edukacyjno-artystycznego „GombroProjket” jest rozbudzenie zainteresowań biografią i twórczością Witolda Gombrowicza. Biorąc pod uwagę stopień trudności w zrozumieniu i interpretacji twórczości pisarza, grupę adresatów ograniczono do uczniów szkół ponadpodstawowych, dorosłych i seniorów.

Czytanie performatywne Gombrowicza pozwoli oswoić się potencjalnym odbiorcom z prozą pisarza. Gnieźnieńscy ambasadorzy czytelnictwa w przestrzeni miejskiej będą czytali fragmenty wybranych utworów. Jednym z takich miejsc będzie ulica Gombrowicza. Czytanie będzie miało 2 odsłony – 19 kwietnia i 17 maja –  i będzie popularyzowało różne dzieła.

Do młodzieży adresowane są warsztaty edukacyjno-artystyczne, do przeprowadzenia których zostaną wykorzystane nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, komputerowe programy graficzne. Będą oni nie tylko uczestnikami warsztatów, ale również zostaną zaangażowani w ich przygotowanie. Wykorzystana zostanie tutaj zasoby mediów społecznościowych, które nie mają tajemnic przed młodzieżą. „Teatr Bez kurtyny” z II Liceum Ogólnokształcącego przygotuje spektakl „GombroProjekt” w oparciu o teksty „Ferdydurke”, Transatlantyk” i „Dzienniki”.

GombroProjekt został zainaugurowany „Performatywnym czytaniem Gombrowicza”. Było to niezwykłe doświadczenie spotkania literatury, żywej sztuki, psychologii i filozofii. Gnieźnieńscy ambasadorzy czytelnictwa i młodzież ze szkół ponadpodstawowych zaprezentowali fragmenty „Ferdydurke” i „Trans-Atlantyku” Witolda Gombrowicza.

Istnieje kilka hipotez na temat etymologii tytułu „Ferdydurke”. Michał Głowiński, historyk i teoretyk literatury, uważał, że tytuł ma być z zasady bezsensowny, a jego znaczeniem jest, paradoksalnie właśnie, brak znaczenia. Natomiast „Trans-Atlantyk” to jedyny w swoim rodzaju utwór wyzwanie, utwór-prowokacja, rozprawa Gombrowicza z polskością, z podtrzymywanymi przez tradycję stereotypami narodowymi.

Już dziś, MOK zaprasza na drugą odsłonę wspólnego czytania dzieł Gombrowicza, które odbędzie się 17 maja 2024 roku, o godz. 12.00 na ul. Gombrowicza. Wówczas odczytane zostaną fragmenty „Dzienników”.

Na realizację projektu MOK pozyskał dofinasowanie w wysokości 23 100 złotych, co przy wkładzie własnym na poziomie 8 500 złotych, daje łączną kwotę 31 600 złotych.

Partnerami w realizacji projektu są Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, II Liceum Ogólnokształcące i Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z funduszu Promocji Kultury. Promocja Czytelnictwa 2024

 

 

 

Skip to content