Sekcja łucznicza

Sekcja łucznicza powstała w Miejskim Ośrodku Kultury latem 2007 roku. Uczestnicy to młodzież i dorośli.

Rozwijający się w szybkim tempie ruch historyczny skupia grupy i osoby pasjonujące się odtwarzaniem realiów życia w dawnych czasach, w tym również łucznictwa. W przeważającej części jest to łucznictwo czasów średniowiecza, ale także okresu XVI-XVII w.

Na licznych turniejach i spotkaniach w całej Polsce organizowane są turnieje łucznicze. Zobaczyć tam można rekonstrukcje strojów łuczników z różnych epok. W Gnieźnie w 2007 roku w ramach Gnieźnieńskich Spotkań z Historią odbył się I Turniej Łuczniczy o Złoty Trzos Gnieźnieńskiego Grodu. W roku bieżącym byliśmy świadkami kolejnego turnieju łuczniczego, który już na stałę wpisał się w kalendarz imprez historycznych.

Grupa dla wszystkich zainteresowanych zajęciami łucznictwa w wieku 13-85 lat).

Zajęcia:

wtorki (w godz. 17:00-19:00) – Park Miejski w Gnieźnie (teren tzw. „Gnieźninka” – dojście od strony stacji paliw Shell)

Instruktor: Robert Bidziński

Skip to content