SketchNotki

Co: rysunek cartoon

Dla kogo: dzieci 7-12 lat

Kiedy: ŚRODA g.16:30

Kto prowadzi: E. Kaczmarek

Koszt zajęć: 60 zł m-c

odrobina wiadomości:

Tworzenie kreatywnych notatek, wyjście poza szablonowe myślenie, mapy mentalne, nauka rysowania komiksu i cartoon, elementy reklamy, czytanie ze zrozumieniem, podstawy programu graficznego Canva. SketchNotki to szkicowanie, jako sposób wizualnego odzwierciedlenia informacji. Preferowana jest tutaj część graficzna z minimalnym użyciem tekstu. Może być wykonywana ręcznie za pomocą ołówka lub kolorowych pisaków.

Skip to content