Kultura dostępna dla wszystkich

Oklaski, wzruszenia oraz niesamowita frekwencja towarzyszyły podsumowaniu projektu „Ostatnia mila 3”, którego finał odbył się 19 listopada 2017 roku w Miejskim Ośrodku Kultury. Beneficjenci projektu zaprezentowali efekty wielomiesięcznych zajęć, które prowadzili z nimi wykwalifikowani instruktorzy.

Na cel realizacji przedsięwzięcia MOK otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna” w wysokości 45.500 złotych. Całkowity koszt realizacji zadania to jednak prawie 60 tysięcy złotych. Projekt zakładał stworzenie oferty kulturalnej dla zupełnie nowych grup odbiorców, zlikwidowanie wykluczenia z dostępu do kultury oraz poszerzenie kompetencji kulturowych jego uczestników.

Odbywało się to podczas szeregu warsztatów i zajęć, których efekt zobaczyć można było podczas finału w MOK. Publiczność mogła więc obejrzeć dwie wystawy fotograficzne, występ teatralno – muzyczny, przedstawienie, prezentacje zdjęć z wycieczek oraz pokazy tańca i muzyki hip-hop.

W sumie zrealizowano 324 godziny zajęć i 6 wyjazdów, w których wzięły udział 134  osoby. Przygotowano także 22 wydarzenia kulturalne, a parterami całego projektu byli: Zakład Karny w Gębarzewie, Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Schronisko dla bezdomnych „Pomocna Przystań”, Stowarzyszenie MAKI, Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne, Stowarzyszenie Promyk oraz Szkoła Podstawowa nr 2.

Projekt został zrealizowany dzięki współpracy wielu wspaniałych ludzi: prowadzących zajęcia, koordynatorów, instruktorów i organizatorów. Przyniósł on wiele radości wszystkim uczestnikom, którzy zgodnie podkreślali, że był dla nich niesamowitym przeżyciem. Być może doczeka się on czwartej odsłony?

Skip to content