Królewski Salon Sztuki wyjątkowo godz.18.oo

Projekt ,,Śladami znanych Polaków – od Mieszka I do Jana Pawła II’’ w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej Poligrodzianie już 17.04.2016 r. godz. 18.00 sala widowiskowa MOK.

Jest to widowisko sceniczne z  prezentacjami na  ekranie . Ukazuje rolę chrystianizacji  i wpływ chrześcijaństwa na historię Polski oraz głęboki patriotyzm Narodu wyrażony tańcem, śpiewem, muzyką i recytacją.

Punkt wyjścia stanowi przyjęcie chrztu przez Mieszka I, a następnie jego ślub z Dobrawą. Chrzest pozwolił państwu Mieszka wejść do wspólnoty państw chrześcijańskich i uniknąć podporządkowania niemieckiemu arcybiskupstwu. Otworzył także dostęp do łacińskiej cywilizacji i kultury.

W całym programie widoczna jest ogromna rola wiary i miłości Polaków do Boga, w którym widzieli oparcie w czasie rozbiorów i wojen, a także czerpali nadzieję w momencie powstań. Wiara była tez inspiracją do działania i wszelkiej twórczości.

W imię Boga  tworzyli II  Rzeczpospolitą, z wiarą i pokorą odbudowywali kraj po zniszczeniach II wojny światowej.

W efekcie Polska i Polacy doczekali się Papieża rodaka. Wybór Karola Wojtyły na Papieża Jana Pawła II również wyniósł nasz kraj na wyżyny. Miał doniosłe i wielostronne znaczenie. Spoił wewnętrznie kraj i wzmocnił na arenie międzynarodowej.

poligrodzianie_ plak

 

Skip to content