KONCERT ORGANOWY

27 lipca o godz. 19.00 w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie odbędzie się koncert organowy pt. „Mater Sanctissima”.

Wystąpią:

Maciej Sikała  –  saksofon

Bogusław Grabowski  –  organy

Bogusław Grabowski, ur. 1955 r. w Sopocie, organista i kompozytor. Profesor zwyczajny Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie m in. opracował program nauczania Katedry Muzyki  Kościelnej  oraz prowadzi klasę organów i improwizacji. Wykłada także na innych uczelniach o profilu teologicznym. Od 1985 główny organista Konkatedralnej  Bazyliki  Mariackiej  w  Gdańsku.  Animator  życia  muzycznego w Gdańsku i na Pomorzu, gdzie zorganizował ponad 1000 koncertów w ramach międzynarodowych  festiwali  i  cykli  koncertów.   Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Koncertuje  w  Polsce  niemal we wszystkich ważniejszych ośrodkach oraz  w Niemczech, Anglii, Francji,  we Włoszech, w Szwajcarii,  Belgii,  Holandii, Danii, Szwecji, USA, również  na  Ukrainie, Białorusi, Łotwie, w Chorwacji i Rosji. Nagrał kilkanaście płyt m in. z muzyką organową /Polska, Niemcy, USA/, a  także  z własnymi kompozycjami z udziałem  chórów  i  orkiestry symfonicznej oraz improwizacjami, także z udziałem wybitnego saksofonisty jazzowego Macieja Sikały. Specjalista z zakresie projektowania, budowy oraz konserwacji organów. Za swoją działalność otrzymał szereg nagród i wyróżnień zarówno państwowych, jak i kościelnych.

 

Repertuar:

Johann Sebastian Bach   –  Piece d’Orgue  /Fantazja G-dur/  BWV 572

/1685-1750/

Dzisiaj pozdrawiamy Maryjo Ciebie – improwizacja na saksofon i organy

Matko Niebieskiego Pana – improwizacja na saksofon i organy

Salve Regina– improwizacja na saksofon i organy

Ave maris Stella – improwizacja na organy

Matko Najświętsza – improwizacja na saksofon i organy

Bogurodzica – improwizacja na saksofon i organy

 

Patronat nad koncertem sprawuje Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Organizatorzy: Kuria Metropolitalna w Gnieźnie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie.

Wstęp wolny.

Skip to content