KALEJDOSKOP TALENTÓW

LUBISZ WYGRYWAĆ!!! Mamy dla Ciebie propozycję!!! Weź udział konkursie. Tym razem dużo nagród, dobra zabawa i 500 zł do wygrania.
Eliminacje 11.03.2017 godz. 16.00 sala widowiskowa MOK.

REGULAMIN:

• Ideą przeglądu jest ukazanie zdolności scenicznych młodzieży i dorosłych poprzez taniec, śpiew, grę na instrumencie, akrobatykę, parodię, itp.
• Organizatorzy przewidują przegląd w dwóch kategoriach wiekowych:

  •  do 10 roku życia (I kategoria)
  •  od 11 roku życia (II kategoria) – o przynależności do kategorii decyduje data urodzenia.

• Uczestnicy mogą występować indywidualnie lub zespołowo.
• Prezentacja nie może być dłuższa niż 3 min.
• Eliminacje odbywają się w dwóch grupach i dwóch terminach, a kończą się występem finalistów na profesjonalnej scenie plenerowej podczas Dni Gniezna.
• Z każdych eliminacji wyłonionych zostanie do 5 finalistów.
• Zwycięzca finału otrzyma nagrodę 500 zł
• Uczestników ocenia powołane przez MOK Jury.
• Kolejność występu podczas eliminacji odbędzie się drogą losowania. Zespoły używające własnego sprzętu wystąpią po przerwie, w której odbędzie się montaż na scenie.

• Zgłoszenia do eliminacji przyjmowane będą na karcie uczestnictwa dostarczonej do MOK:
osobiście: adres: Ul. Łubieńskiego 11, 62-200 Gniezno, oddanej w informacji w godz. 7.00 – 20.00, w soboty i niedziele w godz. 9.00 – 17.00;
wysłanej pocztą tradycyjną lub mailową na adres: sekretariat@mok.gniezno.pl
w tytule „KALEJDOSKOP TALENTÓW” do 09.03.2017

Do pobrania: Karta_zgloszeniowa

Skip to content