KALEJDOSKOP TALENTÓW – eliminacje wiosenne

LUBISZ WYGRYWAĆ!!! Mamy dla Ciebie propozycję!!! Weź udział konkursie. Tym razem dużo nagród, dobra zabawa i 700 zł do wygrania.
Eliminacje 14.03.2020 godz. 11.00 sala koncertowa na parterze w Starym Ratuszu.

REGULAMIN:

 • Ideą przeglądu jest ukazanie zdolności scenicznych młodzieży i dorosłych poprzez taniec, śpiew, grę na instrumencie, akrobatykę, parodię, itp.
  • Organizatorzy przewidują przegląd w dwóch kategoriach wiekowych:
 • do 10 roku życia (I kategoria)
 • od 11 roku życia (II kategoria) – o przynależności do kategorii decyduje data urodzenia.
 • Uczestnicy mogą występować indywidualnie lub zespołowo.
  • Prezentacja nie może być dłuższa niż 3 min.
  • Eliminacje odbywają się w dwóch grupach i dwóch terminach, a kończą się występem finalistów na profesjonalnej scenie plenerowej podczas Dni Gniezna.
  • Z każdych eliminacji wyłonionych zostanie do 5 finalistów (chyba, że Jury zdecyduje inaczej).
  • Zwycięzca finału otrzyma nagrodę 700 zł
  • Uczestników ocenia powołane przez MOK Jury.
  • Prezentacje odbędą się wg kolejności zgłoszeń.

   Podkład muzyczny wyłącznie na nośniku pendrive.

Zespoły używające własnego sprzętu wystąpią po przerwie, w której odbędzie się montaż na scenie.

 • Zgłoszenia do eliminacji przyjmowane będą na karcie uczestnictwa dostarczonej do MOK:
  osobiście: adres: Ul. Łubieńskiego 11, 62-200 Gniezno, oddanej w informacji w godz. 7.00 – 20.00, w soboty i niedziele w godz. 9.00 – 17.00;
  wysłanej pocztą tradycyjną lub mailową na adressekretariat@mok.gniezno.pl
  w tytule „KALEJDOSKOP TALENTÓW”do 11.03.2020 r.

Do pobranie: Karta_zgłoszeniowa_kalejdoskop 2020

kalejdoskop 2020 wiosna

Skip to content