Informacja o wyborze wielkopolskich fotografików i poetów do kolejnej edycji projektu „Światłoczułe Słowa”

W dniu 13.09.2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Formularzy wielkopolskich fotografików i poetów, biorących udział w kolejnej edycji projektu „Światłoczułe Słowa” w ramach VI Festiwalu Literackiego PRETEKSTY w Gnieźnie. Projekt pn. „Miasto Królów” jako bodziec do rozwoju społeczno – gospodarczego ziemi gnieźnieńskiej” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.4, Poddziałania 4.4.2, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Komisja ustaliła, że wszystkie nadesłane zgłoszenia spełniają kryteria formalne i merytoryczne.

W terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wpłynęły łącznie 3 zgłoszenia:

1) Dawida Stube i Alex ibn Frieiheit

2) Marka Lapisa i Pawła Bąkowskiego

3) Anny Farman i Kamili Kasprzak

Wszystkie osoby, które zgłosiły się do udziału w projekcie zostały zakwalifikowane i tym samym zaproszone do realizacji zadania polegającego na pokazaniu relacji tekstu i obrazu, wzajemnej inspiracji i płaszczyzny porozumienia poety (Mistrza Słowa) i fotografika (Mistrza Obrazu).

Skip to content