Gnieźnieński Klub Literacki

W dobie daleko posuniętej komercjalizacji i stereotypizacji postaw kulturowych, Gnieźnieński Klub Literacki podejmuje inicjatywę z zakresu kultury wyższej. To przestrzeń kreacji i pogłębionego odbioru różnych tekstów kultury, jednak w szczególności tych, których materią jest słowo.

Program zajęć Klubu obejmuje rozmaite działania: szkołę pisania poezji i prozy, warsztaty dziennikarstwa kulturowego, treningi retoryczne, pogadanki-wykłady o wybranych zjawiskach kultury i ich historii, prezentacje twórczości Klubowiczów w formie wieczorów autorskich, warsztaty recytatorsko-aktorskie, propagowanie nieznanego dorobku kulturalnego Ziemi Gnieźnieńskiej, spotkania z interesującymi autorami, konkursy twórczości etc.

GKL zaprasza do udziału zarówno młodzież, jak dorosłych.

Spotkania klubowe:
sobota, godz. 10:30, oficyna Starego Ratusza (ul. Chrobrego 40-41, wejście z dziedzińca od strony ul. Rzeźnickiej)

Instruktor: Wojciech Grupiński – doktor nauk humanistycznych i literaturoznawca.

Zainteresowani udziałem w klubie prosi się o wstępny kontakt telefoniczny pod numerem 510 483 787.

Skip to content