Finał projektu „Ostatnia mila 3”

Niepełnosprawność, status społeczny czy wiek często utrudniają korzystanie z owoców kultury. Aby przeciwdziałać takiemu wykluczeniu, Miejski Ośrodek Kultury już po raz trzeci realizował przez kilka ostatnich miesięcy specjalny projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych: „Ostatnia mila 3”. 19 listopada 2017 roku o 16.00 właśnie w MOK odbędą się specjalne pokazy podsumowujące wszystkie zajęcia w ramach projektu. Zobaczyć będzie można efekty warsztatów tanecznych, muzycznych, teatralnych czy fotograficznych. Wstęp na całe wydarzenie jest wolny. 

Na realizację projektu Wydział Kultury i Promocji UM pozyskał z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna 2017” środki w wysokości 45.500 złotych. Warto wspomnieć, że spośród prawie 700 projektów z całej Polski przedsięwzięcie to uzyskało drugie miejsce pod względem liczby zdobytych punktów, przyznanych przed grono oceniające z NCK. Całkowity koszt realizacji zadania to 57 544 złote. Głównymi założeniami projektu były przygotowanie i realizacja kompleksowej oferty kulturalnej skierowanej do grup odbiorców o ograniczonym dostępie do kultury oraz podniesienie i rozwój kompetencji kulturowych uczestników.

W ramach projektu odbywały się warsztaty fotograficzne dla ośmiu osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Gębarzewie. Dziesięcioro podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną ze Stowarzyszenia „Maki” miało okazję wziąć udział w trzech wyprawach tematycznych do planetarium, teatru muzycznego czy galerii sztuki. Czterdzieścioro młodych ludzi z Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych w Gnieźnie odwiedziło dzięki pozyskanym funduszom instytucje kultury w Toruniu, Wrocławiu i Gdańsku. Dzieci te uczestniczyły także w warsztatach muzycznych oraz tanecznych, poznając kreatywną warstwę kultury hip-hop. Ośmioro podopiecznych ze schroniska dla bezdomnych „Pomocna przystań” oraz szesnaścioro słuchaczy Gnieźnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięło udział w warsztatach teatralnych, muzycznych oraz teatralno-muzycznych. Osoby niepełnosprawne ruchowo skupione przy Stowarzyszeniu „Promyk” mogły zaś odnaleźć radość w zajęciach z fotografii oraz choreoterapii, które odbywały się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2. Łącznie z efektów projektu skorzystały 134 osoby, które wzięły udział w 22 wydarzeniach oraz sześciu wyjazdach tematycznych.

om3

Skip to content