FANABERIE HiP HoP TURNIEJ TAŃCA 2018

W sobotę, 17 marca 2018 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2, mieszczącej się przy ul. Łubieńskiego 7 odbędzie się turniej tańca Wiosenne FANABERIE HIP HOP.

Celem zawodów jest wyłonienie zwycięzców w poszczególnych konkurencjach tanecznych, konfrontacja umiejętności tanecznych zawodników, popularyzacja tańca nowoczesnego

Oceniany będzie wyraz artystyczny, technika taneczna, choreografia, ogólny wyraz artystyczny

KATEGORIE TANECZNE: 

STYL KATEGORIE WIEK CZAS I MUZYKA
HIP HOP SOLO 7 – 11 LAT

12 – 15 LAT

POW. 15 LAT

 

(dotyczy wszystkich

kategorii)

1 min.

Muz. organizatora

DUETY 1 min

Muz. organizatora

MINI FORMACJE Do 2 min

Muz. własna

FORMACJE Do 3 min

Muz. własna

FORMACJE Lat  31+

(Super Dorośli)

Do 3 min, Muz. własna


8.00  – otwarcie Sali

8.00 – 9.30 – potwierdzenie udziału, rejestracja

                        Próby parkietu

10.00 – rozpoczęcie turnieju

 

UWAGA!!!

  • W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wiekowych
  • W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń o zakwalifikowaniu się do turnieju decydować będzie kolejność wpłynięcia zgłoszeń
  • O przynależności do kategorii wiekowych wszystkich konkurencji decyduje wiek najstarszego uczestnika
  • Każdy uczestnik jest członkiem tylko jednej formacji lub mini formacji w danej konkurencji tanecznej

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

– przesłanie karty zgłoszenia do dnia 12.03.2018 na

  adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Łubieńskiego 11, 62 – 200

  mail: instruktorzy2@mok.gniezno.pl

wraz z dowodem wpłaty

 – Uiszczenie opłaty startowej na konto:  

BS Gniezno
41 9065 0006 0000 0000 7201 0005

Opłata startowa: 20 zł od uczestnika za pierwszą kategorię, 10 zł za każdą następną.

 PODCZAS TURNIEJU DZIAŁAJĄ:

Kierownik organizacyjny

Komisja sędziowska powołana przez organizatora turnieju wraz z sędzią głównym

Sędzia skrutiner

Opieka medyczna

  NAGRODY:

– Organizatorzy zapewniają dla wszystkich uczestników  turnieju dyplomy

– dla finalistów za zajęcia I, II, III miejsca – medale i puchary

– nagrodę specjalną GRAND PRIX oraz dla osobowości tanecznych

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– Wymiary parkietu 12 m x 14 m

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników ani publiczności za jakiekolwiek szkody lub straty (w szczególności na osobie) poniesione w związku z uczestnictwem w turnieju.

– Ubezpieczenia zawodników dokonują instytucje delegujące lub uczestnicy na koszt własny

– wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia sportowego lub tańczenia bez obuwia

– należy przestrzegać przepisów p. poż. i BHP

– dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody w sposób trwały, nieodwołalny i nieodpłatny na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach z turnieju

– organizator nie zapewnia miejsc parkingowych

– zgłoszenie się na turniej tańca jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

 PROGRAM TURNIEJU TAŃCA ZOSTANIE OPUBLIKOWANY NA STRONIE

 www.mok.gniezno.pl

 UWAGA!!!

W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie lub spornych decyduje kierownictwo turnieju w porozumieniu z sędzią głównym. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia niezbędnych korekt programu w zależności od sytuacji. Decyzje kierownictwa turnieju są nieodwołalne.

Informacje regulaminowe Iwona Piechocka-Jóźwiak

tel. 512 411 867

 61 426 46 30 wew. 15

PLIKI O POBRANIA

 

Regulamin_fanaberie 2018
karta_zgł HIP HOP 2018                                                                            

Skip to content