Dziecięca Pracownia Plastyczna

Co: Dziecięca  Pracownia Plastyczna

Dla kogo: dzieci 5+

Kiedy: WTOREK g.16

Kto prowadzi: A. Olszanowska

Koszt zajęć: 60 zł m-c

odrobina wiadomości: Zajęcia plastyczne, podczas których dzieci tworzą dzieła w różnych technikach plastycznych.

Skip to content