Dramat Marcinkowskiego. Warsztat dla młodzieży z wykorzystaniem dramy

Drama jest aktywną i bardzo twórczą metodą w pracy z młodzieżą i dziećmi, która powierza uczniom rolę kreatora i sprawcy działań, a nie tylko wykonawcy poleceń prowadzącego. Metoda ta wykorzystuje spontaniczną, właściwą naturze człowieka ekspresję aktorską, skłonność do naśladownictwa i zabawy, co nie oznacza, że uczestnicy stają się aktorami i „grają”. Drama wspiera w procesie wychowawczym, ale być także pomocna w nauczaniu przedmiotowym w szkole – języków obcych, podczas zajęć artystycznych, geografii, literatury czy historii.

Podczas warsztatu w Domu Powstańca Wielkopolskiego w Starym Ratuszu sięgniemy po historię Karola Marcinkowskiego – słynnego XIX-wiecznego lekarza, filantropa i społecznika, postaci dobrze znanej w Wielkopolsce, choć niekoniecznie znanej uczniom. Warsztat trwa ok. 2 godz., skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, odbywa się w tylko w miesiącu lutym.

Warsztat dla zorganizowanych grup ze szkół ponadpodstawowych/

ilość zgłoszeń ograniczona!

zgłoszenia e: dompowstanca@mok.gniezno.pl/ t: 512 411 867

marcinkowskima

 

Skip to content