Dom Powstańca w Starym Ratuszu z dofinansowaniem

W Starym Ratuszu powstanie Dom Powstańca Wielkopolskiego. Miejski Ośrodek Kultury pozyskał na ten cel oraz na stworzenie ekspozycji z klocków Lego 132 tys. zł zewnętrznego dofinansowania. Nowe miejsce pamięci będzie jedną z części rewitalizowanego właśnie budynku, który po otwarciu będzie pełnił także funkcje kulturalne.

 

Powołanie Domu Powstańca Wielkopolskiego wpisuje się w obchody setnej rocznicy tego bohaterskiego zrywu. – Do tej pory pamiątki z Powstania Wielkopolskiego znajdowały się w „Sali tradycji” w Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie. Ich przeniesienie do ścisłego centrum miasta ułatwi do nich dostęp, nie tylko mieszkańcom, ale przede wszystkim turystom. Ta część ulicy Chrobrego to miejsce symboliczne, to właśnie tutaj  28 grudnia 1918 roku rozpoczęło się Powstanie Wielkopolskie w Gnieźnie – mówi prezydent Gniezna Tomasz Budasz. Zwraca się także do mieszkańców Gniezna z prośbą o wsparcie akcji zbierania pamiątek na potrzeby ekspozycji nowego obiektu. Przekazywać je można w Miejskim Ośrodku Kultury.

Pamiątki znajdujące się obecnie w „Sali tradycji” to m.in. legitymacje i dyplomy, mundury, sztandary, fotografie, książki i banknoty. – Idąc z duchem czasu postanowiliśmy nie zapomnieć o najmłodszych, kładąc tym samym duży nacisk na edukację i popularyzowanie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Najważniejszym elementem projektu jest utworzenie miejsca pamięci, ale także sali edukacyjnej oraz zorganizowanie warsztatów, spektakli oraz koncertów – mówi Marta Pacak zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury. Projekt zakłada utworzenie nowej wystawy stałej z wykorzystaniem multimediów, częściową digitalizację zbiorów i ich udostępnienie w formie cyfrowej, opracowanie materiałów tekstowych, graficznych i filmowych popularyzujących wiedzę o powstaniu, a także działania edukacyjno-warsztatowe skierowane do dzieci i młodzieży. Otwarciu nowej wystawy towarzyszyć będzie szereg działań edukacyjnych i kulturalnych wpisujących się w obchody 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Drugi projekt pod nazwą „Herosi Wolności”, który MOK będzie realizował we współpracy z Towarzystwem Miłośników Kłecka i Ziemi Kłeckiej i Bartoszem Borowiakiem dofinansowuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zakłada on przygotowanie wystawy na temat Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 przy użyciu klocków lego. Ekspozycja składać się będzie z trzech makiet zbudowanych z klocków lego, przedstawiających wydarzenia, które miały miejsce w powiecie gnieźnieńskim: makieta koszar 3. Pułku Ułanów Wielkopolskich na ul. Wrzesińskiej, makieta Starego Ratusza w Gnieźnie ze sceną przejęcia go z rąk pruskich oraz  makieta Restauracji Andrzeja Perlickiego (wraz z otoczeniem) na kłeckim rynku. Makiety będą wykonane podczas warsztatów dla dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat. Powstanie  każdej makiety poprzedzać będzie cykl warsztatów.

Powołanie do życia Domu Powstańca to element rewitalizacji prawie dwustuletniego budynku Starego Ratusza w ramach projektu „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gnieźnie”. Miasto Gniezno pozyskało na ten cel aż 6 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Skip to content