Kameralny Chór Męski „Szpaki”

Co: Kameralny Chór Męski SZPAKI

Dla kogo: mężczyźni 14+

Kiedy: CZWARTEK g.19-21

Kto prowadzi: P. Kuczyńska – Siwka

Koszt zajęć: 60 zł m-c

odrobina wiadomości: Kameralny Chór Męski „Szpaki” jest kontynuatorem tradycji Gnieźnieńskiego Chóru Chłopięcego „Szpaki”, który został założony w styczniu 1970 roku. Od początku istnienia dyrygentem i kierownikiem artystycznym  był Wiesław Kiser. Chór wykonał w tym czasie ponad 1000 koncertów w całym kraju i  w Europie (m.in. w NRD, Czechosłowacji, ZSRR, Bułgarii, RFN, Finlandii i Francji). Zyskał nagrody na konkursach międzynarodowych, m.in. I miejsce na festiwalu w Pardubicach i II miejsce w fińskim Tampere. Uczestniczył w produkcji filmów i programów telewizyjnych w Polsce i za granicą. Chór Chłopięcy „Szpaki” działał do 1990 r.

W roku 1992 reaktywowano działalność chóru w składzie męskim. Od 1993 r. wykonał ok. 200  koncertów na terenie województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. W 1994 i 1996 r. uczestniczył w I i II Kujawskich Spotkaniach Chóralnych we Włocławku. Do ważnych koncertów zaliczyć należy koncerty w belgijskim mieście Genk (1997 r). W 1998 r. nazwę zmieniono na Kameralny Chór Męski „Szpaki” i w takiej formie pracuje do dziś. Po śmierci założyciela i wieloletniego dyrygenta „Szpaków” –  Wiesława Kisera (13.10.2008 r) zespołem kierował jego wychowanek – Roman Nowak. W 2015 r. Kameralny Zespół Męski „Szpaki” zdobył  Srebrny Dyplom podczas XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumii w kategorii zespołów kameralnych. W marcu 2016 r zespół brał udział w III Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Pasyjnej w Szczecinie, gdzie wywalczył Brązowe Pasmo w kategorii chórów kameralnych. W maju 2016 zespół otrzymał Srebrną Longę na II Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym Muzyki Dawnej im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, który odbył się w Poznaniu. W tym samym roku uczestniczył w VII Ogólnopolskim Konkursie „Ars Liturgica” w Gnieźnie, gdzie zdobył Brązowy Dyplom. Ostatnim akcentem 2016 roku był występ zespołu na II Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym  Pieśni Adwentowej i Świątecznej w Sopocie. Jury przyznało wówczas zespołowi Srebrny Dyplom i statuetkę zwycięzcy w kategorii zespołów kameralnych. Wiosną 2017 r „Szpaki” uczestniczyły w VIII Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy. Występ zespołu w konkursie w kategorii zespołów wokalnych został nagrodzony przez jury Brązowym Dyplomem. Kameralny Zespół Męski „Szpaki” brał także kilkakrotnie udział w Gnieźnieńskich Spotkaniach Chóralnych „Stąd Nasz Ród”.

Po śmierci dotychczasowego dyrygenta Romana Nowaka (2.12.2017) od stycznia 2018 roku zespół prowadzi P. Kuczyńska-Siwka, absolwentka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W maju 2018 roku zespół otrzymał Brązową Longę na IV Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym Muzyki Dawnej im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w Poznaniu. Jesienią podczas VIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów „Ars Liturgica” w Gnieźnie „Szpaki” w kategorii „Chóry kameralne” zdobyły „Brązowy Dyplom”. Ponadto w sezonie artystycznym 2018/2019 zespół „Szpaki” wykonał kilka koncertów prezentując głównie repertuar kolędowy i wielkopostny.

 

Skip to content