Biografie autorów zdjęć wystawy: Od stulecia do tysiąclecia

Jerzy Andrzejewski  – ur. 20 stycznia 1948 w Gnieźnie. Polski fotografik, fotoreporter. Członek Fundacji Historycznej Przywracamy Pamięć. Związany jest z wielkopolskim środowiskiem fotograficznym, mieszka i tworzy w Gnieźnie. Fotografuje od 1957 roku, fotografia jest jego życiową pasją; zawodowo zajmuje się nią od 1968 roku. Dokumentalista najważniejszych gnieźnieńskich wydarzeń z życia kościoła i miasta, m.in. I Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.
Miejsce szczególne w jego twórczości zajmuje przede wszystkim fotografia zabytków architektury, rzeźby, malarstwa, przedmiotów archeologicznych oraz fotografia dokumentalna  i reporterska. Współpracuje z instytutami historii sztuki w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Wykonuje także prace dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz Muzeów Archidiecezjalnych w Gnieźnie i Poznaniu. Wspólnie z Wydawnictwem ”M” z Krakowa, opracował albumy “Kościoły Romańskie” i “Kościoły Gotyckie w Polsce”, jest autorem zdjęć do wielu innych popularno – naukowych albumów fotograficznych. Uczestniczy w pracach jury – w konkursach fotograficznych. Jest również autorem wielu wystaw fotograficznych indywidualnych i zbiorowych.

W 2011 r. został wybrany Człowiekiem Roku 2011 – portalu Informacje Lokalne w kategoriach kultura, sztuka, nauka. W 2018 roku został uhonorowany Medalem „Za Zasługi dla Fotografii Polskiej” – odznaczeniem przyznawanym przez Kapitułę Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej  Stowarzyszenia Twórców  –  w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Jego archiwum fotograficzne zawiera wiele tysięcy zdjęć.

Marek Lapis  – ur. 29 września 1968 w Kłecku – polski artysta fotograf. Członek rzeczywisty Okręgu Wielkopolskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Fotograf Polskiej Agencji Fotografów Forum.
Marek Lapis mieszka i pracuje w Koziegłowach. Do 1996 roku był etatowym fotoreporterem „Wprost”, Od 1987 roku pracuje we własnej Agencji Fotograficzno – Reklamowej ArtMedia Marek Lapis.
Jego fotografie były publikowane w wielu gazetach, dziennikach, czasopismach w Polsce i za granicą, m.in. w Big Pictures, Focus, National Geographic Polska, Newsweek Polska,  Playboy,  Polityka,  Press,  Przekrój,  Reuters, The Sunday Telegraph, Tygodnik Powszechny, Wprost. Od 2000 roku jest fotoreporterem Polskiej Agencji Fotografów Forum w Warszawie. W 2008 roku, podczas XIV Światowej Konferencji Zmian Klimatycznych w Poznaniu, pracował jako oficjalny fotograf ONZ. W 2012 roku był autorem projektów fotograficznych, realizowanych na zamówienie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwa Zdrowia. Był wykładowcą fotografii w  Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa  i wykładowcą w Wielkopolskiej Szkole Fotografii.
W kadencji 2017/20 został wybrany członkiem Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZPAF. Jest autorem i współautorem wielu wystaw fotograficznych indywidualnych, zbiorowych, pokonkursowych. Brał aktywny udział w konkursach fotograficznych krajowych i międzynarodowych, zdobywając wiele, nagród i wyróżnień. Jest również aktywnym uczestnikiem warsztatów fotograficznych, m.in. Ryszard Horowitz Workshop, Art and Computers, Poszerzanie Wyobraźni, Ryszard Horowitz – fotokompozytor; Raymond H. DeMoulin – Eastman Kodak Company; Robert Bowen – School of Visual Arts (New York), jest uczestnikiem i prowadzącym wielu spotkań i warsztatów fotograficznych, m.in. w ramach „Akademii Odkryć Fotograficznych”.
W latach 2013 – 2015 prowadził warsztaty fotograficzne dla osób upośledzonych intelektualnie. Uczestniczy jako przewodniczący i członek jury w konkursach fotograficznych.
W 2017 roku Marek Lapis otrzymał stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, na realizację długoterminowego projektu foto – dokumentalnego. W 2018 roku został uhonorowany Medalem „Za Zasługi dla Fotografii Polskiej” – odznaczeniem przyznawanym przez Kapitułę Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców – w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Szczególne miejsce w twórczości Marka Lapisa zajmuje fotografia reportażowa, reklamowa, katalogowa, ślubna, eventy, moda, port folio.

Sebastian Uciński – urodził się w Żninie. Z Gnieznem związany jest od 19 lat. Fotografią zajmuje się od 2011 roku, to jego wielka pasja, którą uprawia czysto amatorsko. Jego główne zainteresowania artystyczne oscylują wokół fotografii przyrodniczej, reportażowej, ulicznej, koncertowej oraz sesji tematycznych. Na swoich zdjęciach dokumentuje przede wszystkim życie Gniezna i jego mieszkańców. Od dwóch lat działa w nieformalnej grupie fotograficznej „Fotograficzny Młyn”. W 2017 roku zdobył wyróżnienie w konkursie Wielkopolska Press Photo w kategorii „Człowiek i jego pasje”. Rok później, czyli w roku 2018, w tym samym konkursie,  tym razem w kategorii ” Sport”, został wyróżniony za zdjęcie pt.„Orły”.

Skip to content