ADALBERTUS 2017

Jego Ekscelencja ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski oraz Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz zapraszają do udziału w przeglądzie piosenki religijnej ADALBERTUS 2017.

MIEJSCE I TERMIN:

Rynek Gniezno

22 – kwietnia 2017 godz. 10.00

17.45 – Koncert zespołu „Arka Noego”

21.30 – Koncert „LUXTORPEDA”

CEL PRZEGLĄDU:

 1. Promowanie i propagowanie piosenki religijnej jako kształcącą radosną zabawę, zachęcającą do aktywnego uczestnictwa w uroczystych obchodach Św. Wojciecha.
 2. Przybliżenie osoby Św. Wojciecha.
 3. Konfrontacja dokonań twórczych, inspiracja młodych talentów do poszukiwań artystycznych w poezji, muzyce i religii.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. O liczbie wykonawców biorących udział w przeglądzie decyduje organizator w zależności od ilości zgłoszeń.
 2. Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie.
 3. Uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają na własny koszt.
 4. Osoby do 18 roku życia mają obowiązek dołączyć zgodę opiekuna prawnego na udział w przeglądzie.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. Przegląd jest imprezą otwartą, do którego mogą przystąpić wykonawcy – zespoły, schole oraz chóry.
 2. Przegląd obejmuje dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Przy dużej ilości zgłoszeń, organizator przewiduje podział na kategorie wiekowe.
 3. W ramach Festiwalu uczestnicy prezentują po 2 do 3 utwory o tematyce religijnej, z których co najmniej jeden wykonają w języku polskim.
 4. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 kwietnia 2017 r. (do Pobrania: ADALBERTUS 2017 )

e-mail:  adalbertus.gniezno@wp.pl

lub na adres:

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Łubieńskiego 11
62-200 Gniezno

tel.61 426 46 30

 1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród wszystkich wykonawców w ramach jednej klasyfikacji obejmującej miejsca: pierwsze, drugie i trzecie.
 2. Jury może przyznać dodatkową nagrodę w następujących kategoriach:

– schola liturgiczna
– zespół wokalny, wokalno instrumentalny
– chór
– nagroda publiczności
– nagroda specjalna za najpiękniejszą piosenkę o Św. Wojciechu
– wyróżnienie, w poszczególnych kategoriach.

OCENA JURY

– dobór repertuaru
– kryteria artystyczne wykonawstwa
stylistyka, emisja, dykcja, technika
– ogólny wyraz artystyczny

 1. Jury ocenia prezentacje w skali od 1 do 10 punktów za każdy utwór.
 2. Oceny członków Jury są tajne.
 3. Werdykty wydane na podstawie ocen Jury są ostateczne.

Jury zastrzega sobie możliwość do innego podziału nagród.

Uczestnicy zgłaszający swój udział w Przeglądzie, zgadzają się powierzyć organizatorom prawo do nieodpłatnego wykonania rejestracji występu oraz rozpowszechniania na wszelkich nośnikach utworów wykonywanych w czasie Przeglądu.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat Przeglądu udziela:

Łukasz Majerski instruktor z Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie pod nr tel. 61 426 46 30,

e-mail: adalbertus.gniezno@wp.pl

Adalbertus 2017

Skip to content