Turniej Łuczniczy o Złoty Trzos Gnieźnieńskiego Grodu 30 lipca 2017 r.

REGULAMIN

Ogólne zasady rozgrywania XI Turnieju Łuczniczego o Złoty Trzos Gnieźnieńskiego Grodu 30 lipca 2017 r.

w ramach Festiwalu Kultury Słowiańskiej Koronacja Królewska 2017

 1. Turniej jest Turniejem otwartym. Uczestnikiem Turnieju może być osoba, która ukończyła 14 lat (osoby niepełnoletnie startują pod opieką osoby dorosłej).
 2.  W turnieju nie mogą startować zawodnicy, którzy wyczynowo trenują lub kiedykolwiek trenowali łucznictwo, jako dyscyplinę sportową. Turniej ma charakter rekreacyjny bez rozbudowanej struktury instytucjonalnej, dlatego sprawa przestrzegania tego punktu regulaminu jest sprawą honorową uczestników.
 3.  Uczestnicy turnieju obowiązkowo występują w strojach historycznych (IX-XV w.).
 4.  Do turnieju dopuszczone będą łuki historyczne i tradycyjne, odwzorowane właściwie dla okresu Średniowiecza. Wykluczone są wszelkie nowoczesne modyfikacje, przyrządy celownicze itp. Tak łuk, jak i strzały (min. 3 szt.) muszą być drewniane z grotem metalowym, a wszystkie ich elementy wykonane z materiałów naturalnych. W czasie trwania turnieju nie jest dopuszczona wymiana łuku.
 5. Przebieg turnieju:
 • otwarcie Turnieju 11.00
 • uczestnicy strzelają według listy startowej powstałej w drodze losowania numeru startowego
 • każdy uczestnik strzela do odrębnej tarczy, strzelając trzykrotnie w każdej serii, do której się zakwalifikował
 • liczą się tylko te strzały, które utknęły we właściwej tarczy (punkty od 0 do 10 odczytuje sędzia pomocniczy, strzała na linii oceniana będzie na korzyść łucznika)
 • w każdej serii odpadają łucznicy, którzy uzyskali najsłabsze rezultaty punktowe. O ilości odpadających decyduje Sędzia Główny
 • odległości turniejowe: 15m, 25m, 30m, 35m, 40m, 45m, 50m, 55m, 60m, 65m, 70m
 • turniej wygrywa ten łucznik, który uzyska najlepszy wynik z największej odległości
 • w chwili nie rozstrzygnięcia Turnieju na odległości 70 m zarządzona zostanie seria dodatkowa trzech strzałów, i tak do skutku
 • uczestnik, który nie stawi się na wskazanym torze i nie odda 3 strzałów w czasie 2 minut zostanie wykluczony z turniej
 1. Oddanie pierwszego strzału jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem wyjaśnia i rozstrzyga Sędzia Główny, którego decyzje mają charakter ostateczny.
 2. Ufundowana przez Prezydenta Królewskiego Miasta Gniezna nagroda główna Złoty Trzos Gnieźnieńskiego Grodu jest równowartością sumy 2.000,- PLN. Trzykrotne zdobycie Złotego Trzosu zezwala łucznikowi na ponowne uczestnictwo w turnieju wyłącznie poza konkursem.
 3. Organizatorzy przewidują nagrody dodatkowe:
 • II miejsce w Turnieju 1.000,- PLN
 • najlepiej strzelająca białogłowa 500,- PLN
 • najlepszy gnieźnianin 500,-PLN

Złoty Trzos Gnieźnieńskiego Grodu zdobyli:

 • w 2016 roku Łukasz Nawalny z Łodzi uzyskując odległość 65 m – 10 pkt.
 • w 2015 roku Łukasz Nawalny z Łodzi uzyskując odległość 65 m – 3 pkt.
 • w 2014 roku Walkowski Przemysław z Poznania uzyskując odległość 65 m – 7 pkt.
 • w 2013 roku Walkowski Przemysław z Poznania uzyskując odległość 70 m – 11 pkt.
 • w 2012 roku Walkowski Przemysław z Poznania uzyskując odległość 70 m – 6 pkt.
 • w 2011 roku Krupa Paweł z Międzyzdrojów uzyskując odległość 60 m – 2 pkt.
 • w 2010 roku Krupa Paweł z Międzyzdrojów uzyskując odległość 55 m – 1 pkt.
 • w 2009 roku Krupa Tadeusz z Międzyzdrojów uzyskując odległość 60 m – 7 pkt.
 • w 2008 roku Milewski Dariusz z Otwocka uzyskując z odległość 55 m – 4 pkt.
 • w 2007 roku Ceglewski Przemysław z Chełmna uzyskując z odległość 45 m – 3 pkt.

 

 

Skip to content