GombroProjekt – podsumowanie

To było fantastyczne podsumowanie projektu!!!
Finał na najwyższym poziomie, który poprzedzony został kilkoma miesiącami twórczej i nieszablonowej pracy z młodzieżą!
Gratulujemy wszystkim, którzy dołączyli do tej niesamowitej przygody odkrywania Gombrowicza na nowo!
Nasz projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Ależ to był dobry czas!
Skip to content