Nagranie wykładu dra Michała Krzyżaniaka

W Domu Powstańca Wielkopolskiego odbył się kolejny z serii wykładów specjalistów z Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie. Tym razem, prelegentem był dr Michał Krzyżaniak – dyrektor wspomnianego muzeum i specjalista w dziedzinie historii Wojsk Wielkopolskich. Wykład przybliżył obecny stan wiedzy na temat filmów, na których zobaczyć możemy żołnierzy oddziałów wielkopolskich w okresie walk o niepodległość. […]

Uczniowie Szkoły Muzycznej poznawali K. Waberskiego

Tegoroczny sezon kulturalny Miejskiego Ośrodka Kultury zadedykowany jest patronowi instytucji – Klemensowi Waberskiemu. 11 lutego odbyło się kolejne spotkanie poświęcone jego osobie; tym razem, były to warsztaty dla uczniów gnieźnieńskiego Zespołu Szkół Muzycznych. Kamera MOK zarejestrowała krótki reportaż z zajęć w Starym Ratuszu:

Skip to content