Plastycy z Miejskiego Ośrodka Kultury z nagrodami.

Od kilku lat Zarząd Województwa Wielkopolskiego organizuje konkurs plastyczny, którego hasłem przewodnim jest: „Wielkopolska – moja duma”. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Wielkopolski w wieku 50+. Temat III edycji konkursu brzmiał „Wielkopolska nieznana – poza turystycznymi szlakami”. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką malarską lub rysunkową w formacie nie większym niż 70,7 […]

Skip to content