Wystawa z okazji 100-lecia II LO Gniezno

Zapraszamy na wystawę z okazji 100 – lecia II LO im. Dąbrówki w Gnieźnie. Ekspozycję tworzą eksponaty poświęcone fundatorowi szkoły – Bolesławowi Kasprowiczowi oraz prace uczniów, absolwentów i nauczycieli.

Ekspozycję można oglądać do 13 kwietnia 2019 roku.

Koncert z okazji jubileuszu został przeniesiony z 13.04 na 31.05.2019 r.

Autorzy prac:

Zofia Łopińska                    Julia Graczyk                        Weronika Węsek

Wiktoria Ratajczak             Matylda Jacuńska              Małgorzata Kruszka

Weronika Węsek                 Magdalena Kozanecka       Wiktoria Wojnowska

Paweł Kmiecikowski          Mikołaj Pluta

Bartosz Pawlicki                 Zofia Samek

Nauczyciele:

Irena Kwapisz

Włodzimierz Stróżniak

Absolwenci:

Anna Smolenko – matura 1954

Dorota Degórska – Bartkowicz – matura 1990

Marek Lapis – matura 1987

Teofil Kowalczewski – matura 1955

Aleksandra Napierała – Kowalczewska – matura 1955

Anna Andrzejewska – Lis – matura 1968

prof.dr hab. Sławomir Wojciech Kuszczak – matura 1985

Elżbieta Gałęzewska-Krasińska – matura 1969

Paweł Soroka – matura 1972

Sebastian Butny – matura 1995

Anna Butny – matura 1995

Justyna Ciesielska – matura 1997

 

Na wystawie zaprezentowano także dokumentację z Ogólnopolskich Konkursów Plastycznych dla Dzieci i Młodzieży pt.”Moja przygoda w muzeum” z lat 1993 – 1997. Opiekunem plastycznym młodzieży w tym czasie była prof. Mirosława Janicka, która udostępniła swoje prywatne archiwum.

 

            Pamiątki i obiekty dotyczące Bolesława Kasprowicza

            pochodzą z kolekcji:

            Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

            oraz Katarzyny i Janusza Grodzkich

 

KASPROWICZ, BOLESŁAW – urodzony 29 IX 1859 r. w Czempiniu. W 1888 założył w Gnieźnie własną destylarnię wódek ze sklepem i wyszynkiem. Był znanym filantropem. Zasiadał w magistracie Gniezna a w 1919 roku objął funkcję polskiego prezydenta miasta. Ufundował Gimnazjum Żeńskie im. błogosławionej Jolenty (dzisiejsze II LO). Wsparł przygotowania do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Współorganizował Targi Poznańskie. W latach 1918 – 1920 został pierwszym polskim prezesem Izby Przemysłowo-Handlowej w Bydgoszczy.

II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Gnieźnie – gnieźnieńska szkoła średnia powstała w 1919 roku z inicjatywy Bolesława Michała Kasprowicza. Placówka mieściła się w budynku byłej niemieckiej szkoły pani Reismannowej (Hohere Tochterschule) przy ulicy Łubieńskiego, którą kupił Kasprowicz. W 1937 roku gimnazjum przekształcono w Miejskie Liceum Żeńskie pw. bł. Jolenty. Od 1952 roku jest placówką koedukacyjną. 16 kwietnia 1983 roku odbyło się nadanie szkole imienia Dąbrówki.

Skip to content