Wystawa plakatów w Starym Ratuszu

Zapraszamy na wystawę plakatów filmowych, trzech artystów związanych z Polską Szkołą Plakatu, która zdobyła uznanie nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Słowo ,,szkoła” sugeruje, że była to grupa artystów o zbliżonym światopoglądzie i podobnej wrażliwości aczkolwiek zasadniczo różniących się stylem, wyobraźnią i stosowanymi technikami. Nurt ten rozwinął się w latach 50-tych, a wielu projektantów i grafików zachodnich uznało go za fenomen i źródło inspiracji dla własnej twórczości.
W brudnych, szarych czasach PRL-u poza plakatem, brzydkie miasta nie miały wielu atrakcji do zaoferowania przechodniom.
Wtedy to ówcześni artyści, którzy nie pozostali tylko rzemieśnikami, wprowadzili na ulice nie tylko kolor, ale niecodzienny dialog z przechodniem za pomocą aluzji i metafor. Ich niecodzienne plakaty, oprócz funkcji czysto informacyjnej, opowiadały o przedstawieniu ale nie wprost, lecz przy pomocy własnej, autorskiej interpretacji, przyciągając bogatą w treści symboliką , niezwykłą formą malarską, dobrym litrenictwem a przede wszystkim indywidualnym stylem każdego z autorów. Wymieńmy tu choćby tylko kilka nazwisk: Henryk Tomaszewski, Eryk Lipiński, Roman Cieślewicz, Józef Mroszczak, Andrzej Pągowski czy prezentowani przez nas na wystawie: Waldemar Świerzy, Jan Młodożeniec i Jerzy Flisak.

Prosimy zapoznać się z wytycznymi dla uczestników korzystających z oferty kulturalnej w Miejskim Ośrodku Kultury i Starym Ratuszu w Gnieźnie podczas epidemii SARS-Cov-2 – COVID-19.

Skip to content