Wykład Popularny IV SZTUKA POLSKA PO 1918 r.

27 lutego/ środa/ g. 17.00/ prowadzący: Marta Karalus-Kuszczak

Po zakończeniu I wojny światowej nastąpił okres wielkich zmian – społeczeństwa europejskie musiały sobie poradzić z nową sytuacją geopolityczną. Polacy po 1918 roku rozpoczęli żmudną pracę kształtowania nowej państwowości. W sztuce polskiej tego czasu nastąpiła prawdziwa eksplozja twórczej aktywności. Architekci, malarze, muzycy, filmowcy, literaci, poeci tworzyli indywidualnie lub zrzeszając się w ugrupowaniach, organizowali wystawy, wydawali czasopisma czy pisali artystyczne manifesty. Odrodzenie państwowości dało impuls do narodzin polskiego stylu narodowego oraz idei społecznego posłannictwa sztuki.

Podczas spotkania spojrzymy na twórczy ferment w odrodzonej Polsce. Zostaną zaprezentowani wybrani twórcy, nurty i ugrupowania artystyczne w dziedzinie sztuk plastycznych, dla których sztuka stała się polem eksperymentów i szukaniem nowego języka wyrazu.

Fragment okładki książki Władysława Kozickiego Sztuka Polska (zarys rozwoju) 1920 r. z drzeworytem Władysława Skoczylasa Pochód zbójników  z POLONA Biblioteka Narodowa

Fragment okładki książki Władysława Kozickiego Sztuka Polska (zarys rozwoju) 1920 r. z drzeworytem Władysława Skoczylasa Pochód zbójników z POLONA Biblioteka Narodowa

Skip to content