Wykład popularny II – Udział kobiet w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919

17 lutego/ niedziela/ godz. 16.00/ prowadząca: Anna Barłóg-Mitmańska

w Domu Powstańca Wielkopolskiego

W trakcie wykładu poruszona zostanie tematyka wkładu kobiet w zwycięstwo Powstania Wielkopolskiego. Omówiony zostanie udział kobiet w poszczególnych służbach powstańczych, takich jak służba sanitarno-medyczna, aprowizacja, zaopatrzenie czy zwiad powstańczy, ale także ich patriotyczne zaangażowanie w długim okresie zaborów. W tym czasie kobiety angażowały się zarówno na polu domowym, jak i publicznie w liczne inicjatywy. To właśnie ich działania społeczne i patriotyczne, takie jak wychowanie, kultywowanie tradycji polskich i polskości zadecydowały o świadomości narodowej Polaków żyjących pod pruskim zaborem i ich gotowości do udziału w Powstaniu Wielkopolskim.

WSTĘP WOLNY!

Wejście do DPW od strony ul. Rzeźnickiej

Grupa kobiet przy obieraniu ziemniaków - ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu, MNP-WA-1198

Kobiety przy obieraniu ziemniaków, fot. ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu

—————————————————————————————————————————

Anna Barłóg-Mitmańska – na co dzień pracownik naukowy Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie, autorka książki „Udział kobiet w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919” oraz artykułów, not wydawniczych, haseł  poświęconych tematyce kobiecej w kontekście Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Skip to content