Warsztaty Terapii

W ramach zajęć prowadzonych w Klubie Seniora „Radość” uczestnicy otrzymują wiadomości z zakresu asertywności, które pozwalają im lepiej funkcjonować w otaczającej nasz rzeczywistości. Wiedza ta pozwala im w pełni korzystać z przysługujących im praw, jak również wchodzić w bezpieczne relacje.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy są zaznajamiani z wiadomościami z zakresu choroby alkoholowej. Zajęcia te maja na celu przekazanie całościowej informacji na temat tej bardzo popularnej i destrukcyjnej choroby. Okazuje się, że praktycznie każdy z nas posiada osobę dotknięta tym problemem. Uczestnicy nabywają umiejętności , które pozwolą im lepiej funkcjonować w otoczeniu osoby, bądź osób uzależnionych. Uczestnicy dzielą się spostrzeżeniami z życia, które są doskonałą kanwą do dyskusji i wymiany podglądów na ten trudny temat.

W związku z tym, że bardzo często w przypadku wystąpienia uzależnienia zdarza się, że występuje przemoc, również ten temat jest poruszany podczas tych zajęć. W trackie ich trwania są również oglądane filmy, które poruszają te trudne tematu. Każdorazowo po projekcji prowadzona jest dyskusja z uczestnikami.

Skip to content