Warsztaty MULTI JA

Zapraszamy serdecznie na warsztaty MULTI JA w ramach II Festiwalu Dziedzictwa Kulturowego Miasta Trzech Kultur FYRTEL w Gnieźnie.

Odbiorcami projektu są wszystkie dzieci oraz młodzież w wieku 6-12 lat (także dzieci niesłyszące i niewidome).

Podczas warsztatów twórczych MULTI JA wykorzystane zostaną techniki arteterapii (terapii sztuką). Arteterapia jest bezpieczną formą wyrażania siebie, uwalniania się od zahamowań. Znakomicie sprawdza się w pracy z dziećmi z deficytami, w tym przypadku będą to dzieci niesłyszące i niewidome.

Dzieci podczas cyklu 7 warsztatów poznają różne techniki plastyczne. Celem projektu MULTI JA jest także poszukiwanie sposobów wyrażania swojego stosunku do obcych kultur i narodowości przez środki artystyczne, jak plastyka, taniec. Projekt koncentruje się zatem na zagadnieniu tolerancji, tożsamości i współpracy międzykulturowej.

Tym razem dzieci zapoznają się z kulturą Żydowską.

Warsztaty są tak skonstruowane, aby dzieci wykorzystały wszystkie zmysły co jest bardzo istotne w przypadku uczestników niesłyszących i niewidome.

Zajęcia są bezpłatne i odbywać się będę w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie.

Zapisy w MOK tel. 61 426 46 30

liczba miejsc ograniczona.

START – 8 października godz. 10-12 MOK

plakat_multija

 

Projekt pn.„”Miasto Królów” jako bodziec do rozwoju społeczno-gospodarczego ziemi gnieźnieńskiej” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.4, Poddziałania 4.4.2, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Skip to content