W podziękowaniu Partnerom Koronacji Królewskie 2018

Festiwal Kultury Słowiańskiej „Koronacja Królewska” to impreza flagowa naszego miasta. Tym samym wymaga ona ogromu pracy i jest dużym wyzwaniem logistycznym, dlatego też tak istotne jest zaangażowanie stowarzyszeń, klubów sportowych, placówek edukacyjnych i instytucji kultury. 8 października w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie w trakcie którego podziękowaliśmy wszystkim zaangażowanym organizacjom. Liczymy na dobrą współpracę w kolejnym roku!

Skip to content