Uroczyste wręczenie nagród Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Anny Piskurz -MOK 2.10.2020

Po raz piąty w historii konkursu młodzież z całego kraju stanęła przed wyzwaniem napisania opowiadania. Tym razem tematem były futurystyczne zagadnienia przyszłości kultury i społeczeństw. Do ścisłego finału konkursu zostali zakwalifikowani: Stanisław Halkiewicz, Katarzyna Krzykawska, Milena Maksymiuk, Maciej Serżysko i Marek Zieliński.

Jury w składzie: Dawid Jung (redaktor naczelny „Zeszytów Poetyckich”), Łucja Dudzińska (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich) i dr Wojciech Grupiński (Gnieźnieński Klub Literacki MOK), po przeczytaniu wszystkich nadesłanych opowiadań podjęło ostateczną decyzję: tegoroczną nagrodę główną za pracę pt. „Na Marsie kamienie myślące” otrzymał Stanisław Halkiewicz.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!           

                                                  

Skip to content