Upamiętnienie 50. rocznicy śmierci Kazimiery Dąbrowskiej

4 lutego, przy współudziale MOK, upamiętniono 50. rocznicę śmierci Kazimiery Dąbrowskiej – polskiej miniaturzystki i projektantki znaczków dla Poczty Watykańskiej. W Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie, mszę poświęconą zmarłej odprawił ks. infułat Jan Kasprowicz, a w Rzymie, małżonka Ambasadora RP, Anna Kotańska oraz I Sekretarz Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, Marek Sorgowicki, złożyli kwiaty na grobie artystki.

Inicjatywy związane są z przygotowywaną przez Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie wystawą. Będzie ona poświęcona twórczości artystki, której projekty znaczków milenijnych dla Poczty Watykańskiej zawierały także motywy związane z Gnieznem: tutejszą katedrę oraz postaci Mieszka I i Dobrawy.

Wernisaż wystawy odbędzie się o godz. 12:00, 3 marca br., w Starym Ratuszu w Gnieźnie.

Skip to content