Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego w bazie on-line – wykład

10 lutego (poniedziałek) o godz. 18.00 zapraszamy do Domu Powstańca Wielkopolskiego w Starym Ratuszu na spotkanie z Panem Wojciechem Jędraszewskim – prezesem Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”. Towarzystwo to zrealizowało projekt, który polegał na opracowaniu listy uczestników Powstania Wielkopolskiego oraz stworzeniu bazy on-line. W setną rocznicę zwycięskiego zrywu dzięki setkom godzin pracy członków i sympatyków tego stowarzyszenia powstała lista zawierająca ponad 80 tysięcy osób wraz z miejscami ich urodzenia, pochówku, imionami rodziców oraz innymi informacjami. Lista powstała na podstawie blisko 650 źródeł. Opracowanie to zawiera nazwiska osób, które nie tylko walczyły, ale również wspierały Powstanie finansowo i organizacyjnie jak np. księża, lekarze czy sanitariuszki, gospodarze oferujący Powstańcom schronienie, odzież i wyżywienie, harcerze czy też dzieci dostarczające meldunki.

Zapraszamy wszystkie osoby, które zainteresowane są tematem lub chcą odnaleźć swoich przodków wśród Powstańców Wielkopolskich.

Skip to content