Spotkanie z Pawłem Kochańskim, który jest autorem książki „17. Pułk Ułanów Wielkopolskich”

Gratka czeka na wszystkich miłośników historii, szczególnie tej lokalnej – bowiem 24 maja, w Starym Ratuszu odbędzie się spotkanie związane z premierą książki „17. Pułk Ułanów Wielkopolskich”. Wydarzenie rozpocznie się o 18.00, wstęp jest wolny.

Książka „17. Pułk Ułanów Wielkopolskich” podzielona jest na dwie części. Część pierwsza – opisowa przedstawia historię pułku od Powstania Wielkopolskiego przez okres wojny z bolszewikami 1920, okres międzywojenny do 1939r. Omówiono także krótko losy oficerów i ułanów w czasie wojny i po jej zakończeniu. Wspomniano także o organizacjach i jednostkach wojskowych, które kultywują tradycje pułku.

Część druga opowiada historię pułku w formie ikonograficznej. W książce pojawiła się bowiem rekordowa – blisko 1500! – ilość zdjęć od 1918 do czasów współczesnych. Książka powstawała 4 lata a materiały archiwalne pochodzą od ok. 140 darczyńców, w tym 50-ciu instytucji w tym archiwów, muzeów, bibliotek oraz osób prywatnych.

17. pułk ułanów(wcześniejszy 3. Pułk) to oddział kawalerii Armii Wielkopolskiej, którego początki związane są Powstaniem Wielkopolskim i z Gnieznem. Z rozkazu Dowództwa Głównego ppłk. Kazimierz Grudzielski powierzył  Ppor. Edwardowi Grabskiemu utworzenie oddziału kawalerii w koszarach byłego 12. pułku dragonów w Gnieźnie(obecna ul. Wrzesińska).

Grabski otworzył więc biuro werbunkowe 6 stycznia 1919r., a licznie napływający ochotnicy pozwolili na utworzenie w ciągu czterech dni szwadronu jazdy, który stał się zalążkiem przyszłego 3. pułku ułanów, późniejszego 17.

Paweł Kochański, „17. Pułk ułanów” wydawnictwo IPN Poznań-Warszawa.
O autorze: Paweł Kochański, poznaniak, ukończył studia historyczne na Wydziale Historycznym UAM. Tematyką kawalerii zajmuje się od 35 lat. W 2001r. współorganizował Oddział Terenowy im. 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich Stowarzyszenia Polski Klub Kawaleryjski (obecnie jego komendant), Przez ponad 22 lata aktywnie uczestniczy w kultywowaniu tradycji 17. Pułku Ułanów (konne defilady na terenie niemal całej Polski, pokazy, inscenizacje pola walki, prelekcje, wystawy muzealne). Obecnie pracownik poznańskiego oddziału IPN.

Skip to content