„Śladami Hallerczyków”

Projekt „Śladami Hallerczyków” powstał dzięki współpracy Stowarzyszenia Centrum rehabilitacyjno – kulturalnego Promyk z Miejskim Ośrodkiem Kultury.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 16 220,00 zł. w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2018 roku.

Projekt „Śladami Hallerczyków” zakłada realizację szeregu przedsięwzięć, które mają służyć kształtowaniu w mieszkańcach Gniezna postaw odpowiedzialności obywatelskiej i solidarności społecznej w oparciu o tradycje Wielkopolski.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące wydarzenia:

  • 7 listopada godz. 17.00 – wykład prof. dr hab. Janusza Karwata pt. „Ślady Hallerczyków na Ziemi Gnieźnieńskiej”
  • 7 listopada po wykładzie – wernisaż wystawy „Błękitna Armia Józefa Hallera”. Wystawa udostępniona przez Ambasadę Francji w Polsce. Dodatkowo na wystawie znajdą się materiały i dokumenty zebrane przez członków Stowarzyszenia Hallerczyków. Wystawę będzie można oglądać do końca listopada, również 11 listopada w godz. 10.00 – 17.00.
  • 8 listopada – Gra miejska pt. „Wielkopolskie ślady bohaterów walki o niepodległość i solidarność” połączoną z ekspozycją prac plastycznych stworzonych przez drużyny.
  • 9 listopada godz. 19.00 – koncert Zespołu Poligrodzianie pt. ,,Wielkopolska droga do wolności”. Bezpłatne zaproszenia do odbioru w Miejskim Ośrodku Kultury.
  • 12-30 listopada – warsztaty edukacyjne dla młodzieży „Hallerczycy. Walka – Niepodległość – Pamięć”.

Skip to content