Oficjalne Otwarcie MOKu – dzień 2.!

Kolejny dzień oficjalnego otwarcia siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury za nami! Tym razem przy Łubieńskiego 11 zagościli Ci wszyscy, z którymi na co dzień współpracują pracownicy MOK.

 


Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”.
„Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.”
„Dofinansowane z programu „Promesa dla Kultury” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowanie w kwocie 574 071,00 zł pochodzi ze środków Funduszu Promocji Kultury”
Skip to content