Od stulecia do tysiąclecia

Gniezno Pierwsza Stolica Polski, Miasto Św. Wojciecha jest miejscem, gdzie historia cały czas jest obecna i żywa. Od X wieku po współczesność znane są dzieje przymierza polsko – czeskiego przypieczętowane małżeństwem Dobrawy Przemyślidki z księciem Mieszkiem I, Chrzest Polski  oraz misja biskupa praskiego Wojciecha, którego ciało po męczeńskiej śmierci wykupił i złożył w Gnieźnie pierwszy król Polski Bolesław Chrobry. Dziś obok wspaniałych zabytków sztuki romańskiej czy barokowej pamięć o tamtych czasach i postaciach jest obecna w nazwach ulic, szkół czy współczesnych pomnikach. Unikatowymi dziełami, które przetrwały do dnia dzisiejszego są Drzwi Gnieźnieńskie z XII wieku, na których przedstawiono życie
i śmierć św. Wojciecha. Relikwie czeskiego duchownego złożone są we wspaniałej konfesji  w katedrze gnieźnieńskiej, a co roku w czasie uroczystości ku czci św. Wojciecha przenoszone są w uroczystej procesji z katedry do kościoła św. Michała. Tradycja ta pokazuje, że gnieźnianie niezaprzeczalnie czują się spadkobiercami tradycji chrztu, mimo że od tego momentu upłynęło już ponad 1050 lat.

2018 rok był wyjątkowy pod względem rocznic  – Polacy uczcili 100 – lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, Wielkopolanie dodatkowo obchodzili 100 – lecie Powstania Wielkopolskiego.

Świętowano na różne sposoby. Wólne działania i obecność na uroczystościach państwowych i kościelnych, symbole państwa polskiego, manifestowanie patriotyzmu, kolor biało-czerwony stały się powszechnie obecne. Najlepszą ilustracją tamtych dni będą fotografie autorstwa 3 znakomitych fotografików związanych
z naszym miastem: Jerzego Andrzejewskiego, Marka Lapisa i Sebastiana Ucińskiego.

Skip to content