GombroLeksyka – słów potęga i potencjał

Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Milenium wzięli udział w warsztatach dotyczących języka gombrowiczowskiego. Zajęcia rozpoczęły się krótkim materiałem filmowym, stworzonym przy użyciu aplikacji MyHeritage. Gombrowicz „zaprezentował” swoją biografię i objaśnił cele zajęć.

 

Uczniowie poznali kunszt operowania słowem przez pisarza, czyli bogactwo struktur językowych – metafor i neologizmów. Analizowali cechy charakterystyczne dla jego stylu pisania, poznali pojęcie ironii i groteski. W czasie zajęć wykorzystano także fragmenty „Ferdydurke” – spektaklu Teatru Telewizji w reżyserii Macieja Wojtyszko. Uczniowie badali sposób, w jaki Gombrowicz przekształcał język polski, wprowadzając nowe wyrażenia, tworząc neologizmy i manipulując strukturą zdania. Główną część warsztatów stanowiły ćwiczenia pisarskie. Uczniowie w zespołach tworzyli własne struktury językowe – reklamy inspirowane technikami i stylem Gombrowicza. Warsztat pisania łączył się także z eksperymentem próby przekładu fragmentów Ferdydurke na języki obce.

Warsztaty były świetną okazją do zgłębienia zagadnień językowych przez pryzmat twórczości jednego z najbardziej wpływowych polskich twórców.

Warsztaty poprowadziła Ewelina Czaplicka.

 

 


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Skip to content