Gnieźnieńska premiera książki Marka Lapisa

W czwartek 14 marca o godz. 17.00 zapraszamy do Starego Ratusza (sala koncertowa na piętrze) na gnieźnieńską premierę książki Marka Lapisa „Biało-Czerwona”.

„Biało-czerwona” – wieloletni projekt społeczny fotodokumentalisty Marka Lapisa opisuje wizualnie jak w świadomości społeczeństwa funkcjonują barwy biała i czerwona. W czasach transformacji oraz burzliwych współczesnych przemian społecznych, politycznych i kulturalnych barwy te nabierają szczególnego znaczenia w przestrzeni publicznej. Autor jest wnikliwym obserwatorem współczesnego społeczeństwa polskiego, przedstawiając uwadze zatrzymane w ułamku sekundy chwile: ważne, znaczące i te codzienne, często niezauważane – prezentuje nam w artystycznej formie. W obecnych czasach, bardzo ważne jest, aby dokumentować te procesy i jednocześnie je poddawać pod publiczny dyskurs, poprzez sztuki wizualne. Projekt trwał od 2009 do 2017 roku. Jego finalna edycja została wsparta dzięki środkom Samorządu Województwa Wielkopolskiego w postaci stypendium celowego.

 

O książce

Za koncept artystyczny albumu  i  fotoedycję zdjęć odpowiadał Adrian Mirgos, z wykształcenia grafik komputerowy i fotograf. Przez ostatnie lata prowadził największy na świecie magazyn fotografii czarno-białej Vieworld.

Projekt fotodokumentalny przeprowadził i wykonał wstępną edycję fotografii  źródłowych Marek Lapis.

Tekstem nawiązującym dyskurs z materiałem wizualnym i tłumaczeniem na język angielski zajeła się Alicja Kusiak-Brownstein. Adjunct Assistant Professor at University of Notre Dame, doktorantka w Department of History, University of Michigan w Ann Arbor (USA). Uzyskała magisterium na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się historią kobiet, płci kulturowej oraz historią historiografii i nacjonalizmu.
Książkę wydaje Związek Polskich Artystów Fotografików Oddział Wielkopolski wraz z autorem Markiem Lapisem. Część prac projektowych zostało dofinansowanych dzięki wsparciu albumu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Skip to content