Eko- Festiwal i nasz teatrzyk w Gąsawie

We wtorek 8 listopada 2016 r. teatr dla dzieci z Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie wziął udział w II Festiwalu Małych Form Teatralnych w Gąsawie. Tematyka przygotowanych przedstawień musiała dotyczyć ekologii. Dzieci prowadzone przez panią instruktor Magdalenę Pomierską – Śmigel przedstawiły spektakl pt. „Wilk-Ekolog” (opracowanie: Krystyna Kwiatkowska), który wzbudził aplauz publiczności i zyskał uznanie jury otrzymując wyróżnienie. Organizatorem festiwalu było Stowarzyszenie Miłośników Przyrody „Wierzba” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie.

Skip to content