Dla Najmłodszych. Wszystkie Ruchy Dozwolone

grupa wiekowa: opiekunowie z dziećmi w wieku 0-5 lat

krótki opis: Wiemy, jak ważne i potrzebne jest odpowiednie uczestnictwo w kulturze w rozwoju człowieka. Dlatego też z powodzeniem od 5 lat proponujemy najmłodszym mieszkańcom zajęcia, warsztaty i wydarzenia kierujące uwagę na rozwój kulturalny. Dzięki cyklicznym spotkaniom mamy okazję przyglądać się wzrastaniu świadomości muzycznej, plastycznej. Zajęcia te także pozwalają zacieśniać relacje rodzic – dziecko oraz wytwarzają więź między ośrodkiem kultury/miejscem spotkań a odbiorcą.

Najbliższe spotkania: 18.02 | g. 11:00 | sensoplastyka

 

Skip to content