Dla Najmłodszych. Wszystkie Ruchy Dozwolone

grupa wiekowa: opiekunowie z dziećmi w wieku 0-5 lat

krótki opis: Wiemy, jak ważne i potrzebne jest odpowiednie uczestnictwo w kulturze w rozwoju człowieka. Dlatego też z powodzeniem od 5 lat proponujemy najmłodszym mieszkańcom zajęcia, warsztaty i wydarzenia kierujące uwagę na rozwój kulturalny. Dzięki cyklicznym spotkaniom mamy okazję przyglądać się wzrastaniu świadomości muzycznej, plastycznej. Zajęcia te także pozwalają zacieśniać relacje rodzic – dziecko oraz wytwarzają więź między ośrodkiem kultury/miejscem spotkań a odbiorcą.

Najbliższe spotkania: 29.10 (g.11.00 – sensoplastyka); 12.11 (11.00 i 12.00 – muzyka), 19.11 (g.11.00 – sensoplastyka); 10.12 (g. 11.00 i 12.00 sensoplastyka i muzyka)

 

Skip to content